مقاله طرح مدلی سلسله مراتبی متشکل از شبکه‌های عصبی خود انجمنی جهت شناخت محتوای تصاویر

 مقاله طرح مدلی سلسله مراتبی متشکل از شبکه‌های عصبی خود انجمنی جهت شناخت محتوای تصاویر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طرح مدلی سلسله مراتبی متشکل از شبکه‌های عصبی خود انجمنی جهت شناخت محتوای تصاویر دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طرح مدلی سلسله مراتبی متشکل از شبکه‌های عصبی خود انجمنی جهت شناخت محتوای تصاویر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طرح مدلی سلسله مراتبی متشکل از شبکه‌های عصبی خود انجمنی جهت شناخت محتوای تصاویر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طرح مدلی سلسله مراتبی متشکل از شبکه‌های عصبی خود انجمنی جهت شناخت محتوای تصاویر :

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

سید محمدرضا خوئی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ
پدرام عطائی –
فریبا بهرامی –

چکیده:

در این پژوهش مساله کاهش بعد تصاویر تحت ساختاری سلسله مراتبی و به کمک شبکه های عصبی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش ارائه شده، در ابتدا تصاویر به صورت مجموعه ای از همسایگی های مجزا در نظر گرفته می شوند و سپس مجموعه ای از شبکه های ساده ی خود انجمنی (AANN) ایجاد می گردد که هر یک عهده دار کاهش بعد یکی از همسایگی های یاد شده می باشد. در مراحل بعدی، لایه های میانی موجود در شبکه های مجاور- که حاوی نمایش های فشرده بدست آمده در مرحله ی پیشین هستند- خود با یکدیگر پیوند می خورند و از درون آنها با شکل گیری ساختارهای جدید AANN گروه جدید و فشرده تری از نمایش ها ایجاد شود تا آنجا که در مرحله انتهایی، اطلاعات از سراسر تصویر در یکجا فراهم آید. چارچوب ذکر شده برای ایجاد و آموزش ساختار شبکه ای می تواند علاوه بر پایدار نمودن فرایند یادگیری، سبب شود که شبکه به دست آمده واجد ویژگی های مفهومی جالبی گردد که در قالب ساختار معنادار سلسله مراتبی به آن اشاره می گردد. نمایشی که بدین ترتیب در آخر سطح، از تصاویر ورودی ایجاد می شود ارتباط روشن و معقولی را با آمچه حقیقتا در تصویر جریان دارد، نشان می دهد. به علاوه بررسی های صورت گرفته گویای ارتباط پررنگی میان نمایش های دو بعدی به دست آمده از این روش و نتایج حاصل از الگوریتم مرسوم در یادگیری خمینه می باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

بررسی میزان کارآیی آموزش محتوای کتب مهارت های زندگی درافزایش خود استقلالی دانش آموزان کم توان ذهنی

بررسی میزان کارآیی آموزش محتوای کتب مهارت های زندگی درافزایش خود استقلالی دانش آموزان کم توان ذهنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی میزان کارآیی آموزش محتوای کتب مهارت های زندگی درافزایش خود استقلالی دانش آموزان کم توان ذهنی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان کارآیی آموزش محتوای کتب مهارت های زندگی درافزایش خود استقلالی دانش آموزان کم توان ذهنی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان کارآیی آموزش محتوای کتب مهارت های زندگی درافزایش خود استقلالی دانش آموزان کم توان ذهنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان کارآیی آموزش محتوای کتب مهارت های زندگی درافزایش خود استقلالی دانش آموزان کم توان ذهنی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي و مطالعات اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

ارزیابی کارآمدی آموزش کتب مهارت های زندگی در افزایش خود استقلالی دانش آموزان کم توان ذهنی می باشد . که محتوای مورد ارزیابی )راهنمای معلم(ویژه این دانش آموزان تالیف شده است و هم اکنون در دوره متوسطه حرفه ای در سطوح مختلف توسطمعلمان شاغل در مراکز به این دانش آموزان آموزش داده می شودک با روش نمون گیری تصادفی خوشه ای از بین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران شش منطقه و از هر منطقه یک مرکز به صورتتصادفی انتخاب گردید . ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، پرسشنامه محقق ساخت که توسط کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و گروه تالیف کتب مهارتهای زندگی مورد تایید قرار گرفت است سپس فرضیه های پژوهش با آزمون های آماری تحلیل واریانس و آزمون T مستقل( مناسب در بخش تحلیل استنباطی دادهها مورد بررسی قرار گرفت است. نتایج این پژوهش نشانداد که آموزش کتب مهارت های زندگی )راهنمای معلم( بر خود استقلالی این دانش آموزان تاثیر معناداری داشت است . بطوری کدر دو مهارت آشپزی ، نظافت و مراقبت ، در بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود نداردیافته ها : با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش آموزش مهارتهای زندگی به عنوان بخش ضروری و اصلی برنامه روزانه می تواند با عث افزایش خود استقلالی در دانش آموزان کم توان ذهنی می شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله بهینه سازی نیمرخ دماغه راکت زمین به زمین

 مقاله بهینه سازی نیمرخ دماغه راکت زمین به زمین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه سازی نیمرخ دماغه راکت زمین به زمین دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه سازی نیمرخ دماغه راکت زمین به زمین کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهینه سازی نیمرخ دماغه راکت زمین به زمین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه سازی نیمرخ دماغه راکت زمین به زمین :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

رحیم قالی ئی – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی – پژوهشکده خراسان
حسن خالقی – استادیار، بخش مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نیروی پسا به عنوان مهمترین عامل کاهنده بردراکت همواره مورد نظر طراحان است. دماغه راکت سهم عمد ای از نیروی پسا را به عهده دارد. در این تحقیق، نیمرخ بهینه برای راکت زمین به زمین بدون کنترل با سرعت مافوق صوت معرفی شده است. این نیمرخ موسوم به بهینه ابر صوتی دارای حداقل ضریب پساست. ضریب پسای فشاری نقش تعیین کننده داشته و با حل معادلات حاکم بر جریان اطراف دماغه محاسبه شد. ضریب پسای اصطکاکی از حل جریان یکنواخت بر روی صفحه تخت معلوم شد و برای یک راکت واقعی نشان داده شد که اگر نیمرخ بهینه با حجم و قطر یکسان جایگزین نیمرخ Ogive شود، به طور متوسط ضریب پسای دماغه 50% و بالنتیجه ضریب پسای راکت 10% کاهش خواهد یافت. و در اثر کاهش نیروی پسا، برد راکت 7% افزایش می یابد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با تعهد سازمانی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان

ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با تعهد سازمانی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با تعهد سازمانی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با تعهد سازمانی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با تعهد سازمانی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با تعهد سازمانی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي نخبگان مديريت

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه یکی از استراتژیهای کلیدی در موفقیت شرکت های خدماتی، میزان توجه آن ها به اجرای مدیریت کیفیت جامع است که سبب حفظ برتری رقابتی و بهبود در بهره وری و کارایی کلی سازمان درجهترسیدن به بالاترین وضعیت کیفی میگردد. هدف از انجام این تحقیق ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با تعهد سازمانی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت توزیع برق استان لرستان بوده که باتوجه به حجم 1231 نفری آن، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 293 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد آلن و مییر) 1991 ( و اسپینوال1994 ( استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامهها از نظر چند تن از متخصصین رشته مدیریت و ( 0بدست آمد. / همچنین برای بررسی پایایی آنها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن بالای 8این تحقیق کمی و استراتژی آن توصیفی از نوع پیمایشی، همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل مشخصات جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون مقایسهمیانگین دو جامعه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این بود که بین مدیریت کیفیت جامع وتعهد سازمانی و بین مدیریت کیفیت جامع و دو بعد تعهد عاطفی و تعهد مستمر رابطه معناداری وجود نداشت. این در حالی بود که بین مدیریت کیفیت جامع و تعهد هنجاری در سطح معناداری ) P<0/05 ) وجود داشت. در پایان نیز معلوم شد میزان آمادگی منابع انسانی شرکت توزیع برق استان لرستان درپذیرش مدیریت کیفیت جامع بالاتر از حد متوسط بوده است3/64 همچنین از نظر جنسیت، سابقه کاری، سن، تحصیلات و وضعیت تاهل در پذیرش مدیریت کیفیت جامع تفاوتی وجود نداشت

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با تعهد سازمانی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با تعهد سازمانی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان را در ادامه مطلب ببینید
ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با تعهد سازمانی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان

دانلود این فایل

مقاله اثر منابع مختلف پتاسیم و مقدار آهن بر عملکرد دو رقم گوجه فرنگی

 مقاله اثر منابع مختلف پتاسیم و مقدار آهن بر عملکرد دو رقم گوجه فرنگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر منابع مختلف پتاسیم و مقدار آهن بر عملکرد دو رقم گوجه فرنگی دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر منابع مختلف پتاسیم و مقدار آهن بر عملکرد دو رقم گوجه فرنگی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر منابع مختلف پتاسیم و مقدار آهن بر عملکرد دو رقم گوجه فرنگی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر منابع مختلف پتاسیم و مقدار آهن بر عملکرد دو رقم گوجه فرنگی :

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

حمیدرضا ذبیحی – محقق بخش تحقیقات خاک و آب و بخش تحقیقات و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منا
علیرضا سبحانی – محقق بخش تحقیقات خاک و آب و بخش تحقیقات و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منا

چکیده:

پتاسیم یکی از عناصر پر مصرف مورد نیاز گیاه است که وظایف زیادی در فیزویولوژی گیاه بر عهدهدارد. مطالعات زیادی درباره اثر منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد گیاهان زراعی انجام شده است. بایبوردی و ملکتونی (1379)، ضمن انجامآزمایشاتی اثر سطوح و منابع مختلف پتاسیم بر سه گیاه پیاز، پنبه و گوجه فرنگی را بررسی نمودند. آنها اعلام داشتند که مصرف کلرید پتاسیم در مقایسه با سولفات پتاسیم در هر سه گیاه باعث افزایش عملکرد بطور معنی دار شده است این افزایش در عملکرد در مورد گوجه فرنگی با افزایش در ویتامین ث همراه بوده است. نتایج حاصل از تحقیقاتعده دیگری از محققان نیزحاکی از آن است که در شرایطی که میزان کلر برگ گیاهان از 0/15 درصد پایین ترباشد، آنیون همراه کودهای ازته و پتاسیمی باید کلر باشد. زیرا علاوه بر نقش مثبت پتاسیم، کلر عامل مهمی در جلوگیری از شیوع برخی از بیماریها مانند بیماری پوسیدگی ریشه پیاز می باشد (1). اثرات مصرف سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم را بر عملکرد گوجه فرنگی در کشور پاکستان مورد بررسی قرار گرفت.نتایجحاکی از آن بود که مصرف کلرید پتاسیم عملکرد میوه گوجه فرنگی را بطور معنی داری (در سطح 1%) افزایش داد (2). استفان و گرون (1989) ضمن بررسی اثر مقادیر مختلف آهن بر فیزیولوژی و عملکرد گوجه فرنگی دریافتند که با کاهش میزان آهن در محیط کشت، نوک ریشه ها و ناحیه تارهای کشنده ضخیم شده و با کاهش جذب آهن، جذب دیگر عناصر سنگین توسط گیاه افزایش یافت (3).

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت مقاله اثر منابع مختلف پتاسیم و مقدار آهن بر عملکرد دو رقم گوجه فرنگی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله اثر منابع مختلف پتاسیم و مقدار آهن بر عملکرد دو رقم گوجه فرنگی

دانلود این فایل

تأملی بر چگونگی استفاده از تکنولوژی معماری در مواجهه با تداوم هویت در معماری ایران

تأملی بر چگونگی استفاده از تکنولوژی معماری در مواجهه با تداوم هویت در معماری ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تأملی بر چگونگی استفاده از تکنولوژی معماری در مواجهه با تداوم هویت در معماری ایران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأملی بر چگونگی استفاده از تکنولوژی معماری در مواجهه با تداوم هویت در معماری ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأملی بر چگونگی استفاده از تکنولوژی معماری در مواجهه با تداوم هویت در معماری ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأملی بر چگونگی استفاده از تکنولوژی معماری در مواجهه با تداوم هویت در معماری ایران :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي با رويکرد توسعه و فناوري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در کشور ما ورود تکنولوژی به عرصه معماری و استفاده نادرست از آن چالشهای فراوانی را ایجاد نموده است. معماری گذشته ما با هویتی مستقل و متعالی، به خوبی پاسخگوی مسائل و نیاز مادی و معنوی مردمان این سرزمین بود؛ اما معماری معاصر ما در پاسخگویی به همان مسائل ناکارآمداست. لذا در این مطالعه به بررسی مطالبی پرداخته شده که با موضوع استفاده از تکنولوژیهای نوین در راستای تداوم هویت ایرانی در معماری،مرتبط است: ابتدا مفهوم هویت و مهمترین عناصر سازنده آن )تاریخ و سنت( مورد بررسی قرار گرفته، و نظرات مختلف معماران معاصر دستهبندی و تشریح شده است. سپس تأثیر ورود تکنولوژی بر هویت معماری ایران و همچنین رویکردهای برخورد با مسئله تکنولوژی بیان گردیده؛ و با بررسی ادبیات موضوع چهارچوبی جهت تبیین چیستی هویت معماری ایرانی و نقش سازه در آن، ارائه گشته. در انتها نظر ده متخصص پیرامون سازگاریتکنولوژیهای نوین با هویت معماری ایران، از طریق پرسشنامه تحلیل؛ و پیشنهاداتی ارائه شده است. بسیاری از بحرانهایی که در مورد گسست هویت ذکر میگردد، به نحوه بکارگیری تکنولوژی ارتباط دارد، و نه خصوصیات ذاتی آن. در راستای استفاده کارآمدتر از فنآوری، لازم است اقداماتی برای طراحی و ساخت تکنولوژیهای نوین جهت تجلی وجوه معنایی والا و معنوی و همچنین انطباق با خصوصیات بومی صورت گیرد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله حرکت به سوی پارادایم های مدیریت عمومی جدید

 مقاله حرکت به سوی پارادایم های مدیریت عمومی جدید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حرکت به سوی پارادایم های مدیریت عمومی جدید دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حرکت به سوی پارادایم های مدیریت عمومی جدید کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حرکت به سوی پارادایم های مدیریت عمومی جدید،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حرکت به سوی پارادایم های مدیریت عمومی جدید :

چکیده:
در سراسر جهان صنعتی، هزاران نهاد مختلف از دولت های محلی نتوانستند به شهروندان خود سرویس هایی با کیفیت بالا، مقرون به صرفه و یکپارچه ارائه دهند. مالیات دهندگان در قبال اکثر سرویس هایی که دریافت می کنند هزینه هنگفتی را متحمل می شوند و در قبال دیگر سرویس ها مبالغ ناچیزی پرداخت می کنند. در حقیقت، به اصطلاح،پارادایم های مدیریت عمومی جدید(هود 1995 ، پولیت 2003 ) که دولت را به عنوان هسته مرکزی و نهادی موثر به تصویر می کشد شامل واحد های سازمان دهی شده ، تعریف مشخصی از مسئولیت و خود مختاری قابل ملاحضه ای را نمایان می سازد که دور از واقعیت است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی مقاله حرکت به سوی پارادایم های مدیریت عمومی جدید وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله حرکت به سوی پارادایم های مدیریت عمومی جدید شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله حرکت به سوی پارادایم های مدیریت عمومی جدید

دانلود این فایل

مقاله روش ه ای نوین تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت در کلکسیون ژرم پلاسم ها و جوامع طبیعی با استفاده از نشان گرهای مولکولی

 مقاله روش ه ای نوین تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت در کلکسیون ژرم پلاسم ها و جوامع طبیعی با استفاده از نشان گرهای مولکولی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله روش ه ای نوین تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت در کلکسیون ژرم پلاسم ها و جوامع طبیعی با استفاده از نشان گرهای مولکولی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روش ه ای نوین تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت در کلکسیون ژرم پلاسم ها و جوامع طبیعی با استفاده از نشان گرهای مولکولی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله روش ه ای نوین تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت در کلکسیون ژرم پلاسم ها و جوامع طبیعی با استفاده از نشان گرهای مولکولی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روش ه ای نوین تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت در کلکسیون ژرم پلاسم ها و جوامع طبیعی با استفاده از نشان گرهای مولکولی :

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

مهرشاد زین العابدینی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
مهربانو کاظمی الموتی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
محسن مردی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
مهدی زهراوی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

امروزه آگاهی از ساختار ژنتیکی جمعیت در کلکسیون ژرم پلاسم ها، اهمیت بسیار زیادی در حفاظت، مطالعه و بهره برداری از منابع ژنتیکی موجود در بانک های ژنی دارد. با توجه به ماهیت منوع مواد گیاهی موجود در کلکسیون ها، این ذخایر ژنتیکی ، بخش اعظمی از تنوع آللی مورد نیاز برنامه های به نژادی را در بر دارند. البته باید توجه داشت، تعداد زیاد اکسسیون های موجود در بانک های ژنی، کارایی بهره برداری از این منابع ژنتیکی را می کاهد. بنابراین در این زمینه، در فاز اول م طالعات، تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت و نیز احداث کلکسیون های پایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. علیرغم وجود روش های جدیدتر، روش های سلسله مراتبی متداول، کماکان در مطالعات تنوع ژنتیکی گیاهان متداول هستند. البته اطلاعات اندکی در زمینه کارایی این روشها با استفاده از نشانگرهای مولکولی وجود دارد. در این تحقیق، قابلیت روشهای متداول (Traditional hierarchical clustering) و نیز روشهای جدید تعیین ساختار ژنتیکی (model-based clustering) با استفاده از نشانگرهای مولکولی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله روش ه ای نوین تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت در کلکسیون ژرم پلاسم ها و جوامع طبیعی با استفاده از نشان گرهای مولکولی آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله روش ه ای نوین تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت در کلکسیون ژرم پلاسم ها و جوامع طبیعی با استفاده از نشان گرهای مولکولی و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله روش ه ای نوین تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت در کلکسیون ژرم پلاسم ها و جوامع طبیعی با استفاده از نشان گرهای مولکولی

دانلود این فایل

تعیین غلظت عناصر سنگین و بررسی اثر بارش و دما بر غلظت عناصر و روند تغییر آنها در رودخانه های استان لرستان

تعیین غلظت عناصر سنگین و بررسی اثر بارش و دما بر غلظت عناصر و روند تغییر آنها در رودخانه های استان لرستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعیین غلظت عناصر سنگین و بررسی اثر بارش و دما بر غلظت عناصر و روند تغییر آنها در رودخانه های استان لرستان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین غلظت عناصر سنگین و بررسی اثر بارش و دما بر غلظت عناصر و روند تغییر آنها در رودخانه های استان لرستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعیین غلظت عناصر سنگین و بررسی اثر بارش و دما بر غلظت عناصر و روند تغییر آنها در رودخانه های استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعیین غلظت عناصر سنگین و بررسی اثر بارش و دما بر غلظت عناصر و روند تغییر آنها در رودخانه های استان لرستان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش مديريت تقاضا و بهره وري مصرف آب

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

همواره غلظت عناصرسنگین تحت تاثیر عوامل مختلفی بودها ست ازجمله این عوامل میتوان به دما و بارش اشاره نمود هدف ازاین پژوهش اثربارش و دما برغلظت عناصرسنگین و روند تغییر آ«ها در6رودخانه استان لرستان می باشد بدین منظور ازنمونه هایی از6رودخانه چم انجیر دوآب ویسیان سراب صیدعلی برآفتاب کاکارضا وپل دختر طی 6ماه نخست سال 1393 تهیه گردید و جهت تجزیه و تحلیل و تعیین غلظت عناصران به ازمایشگاه انتقال یافت جهت بررسی رابطه بین دبی و دما باعناصرمختلف و روند تغییرعناصر ازآزمونهای پیرسون و نیز من کندال استفاده گردید که میزان معناداری دردوسطح 5درصد و یک درصد مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که رابطه مستقیمی مابین میزان بارش و میزان اکسیژن محلول و رابطه غیرمستقیم دما با این پارامتر وجود دارد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:تعیین غلظت عناصر سنگین و بررسی اثر بارش و دما بر غلظت عناصر و روند تغییر آنها در رودخانه های استان لرستان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تعیین غلظت عناصر سنگین و بررسی اثر بارش و دما بر غلظت عناصر و روند تغییر آنها در رودخانه های استان لرستان را در ادامه مطلب ببینید
تعیین غلظت عناصر سنگین و بررسی اثر بارش و دما بر غلظت عناصر و روند تغییر آنها در رودخانه های استان لرستان

دانلود این فایل

اثرات سطوح مختلف نانو ذرات اکسید روی بر پارامترهای بیوشیمی خون در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره مرطوب و خشک

اثرات سطوح مختلف نانو ذرات اکسید روی بر پارامترهای بیوشیمی خون در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره مرطوب و خشک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثرات سطوح مختلف نانو ذرات اکسید روی بر پارامترهای بیوشیمی خون در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره مرطوب و خشک دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثرات سطوح مختلف نانو ذرات اکسید روی بر پارامترهای بیوشیمی خون در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره مرطوب و خشک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثرات سطوح مختلف نانو ذرات اکسید روی بر پارامترهای بیوشیمی خون در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره مرطوب و خشک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثرات سطوح مختلف نانو ذرات اکسید روی بر پارامترهای بیوشیمی خون در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره مرطوب و خشک :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در کشاورزي

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

این مطالعه برای ارزیابی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر پارامترهای بیوشیمی خون در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره مرطوب وخشک انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی و به روش فاکتوریل 2×2 با استفاده از 300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس، در 5 تیمار و 4 تکرار و 15 قطعه در هر تکرار در سن 1-42 روزگی انجام شد جیره های آزمایشی عبارتند از 1)جیره شاهد (جیره خشک، برون نانو ذرات اکسید)، 2) 50 میلی گرم نانو ذرات اکسید روی با جیره خشک، 3) 100 میلی گرم نانو ذرات اکسید روی با جیره خشک، 4) 50 میلی گرم نانو ذرات اکسید روی با جیره مرطوب و 5) 100 میلی گرم نانو ذرات اکسید روی با جیره مرطوب بود. نتایج نشان داد که تیمار های آزمایشی باعث تفاوت معنی دار ترکیبات سرمی خون شد (P<0/05). مرطوب کردن تیمار شامل 100 میلی گرم اکسید روی باعث افرایش( P<0/05) میزان تری گلیسیرید و کاهش(P<0/05) میزان لیپوپروتئین با چگالی پایین شد. کربوهیدرات در تیمارهای با سطح 100 میلی گرم اکسید روی و آلبومین در تیمارهای مرطوب به طور معنی داری کاهش یافت( P<0/05 ). افزودن سطوح مختلف اکسید روی در جیره خشک و مرطوب باعث کاهش میزان پروتئین و گلوبولین خون شد (P<0/05). در کل نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از سطوح اکسید روی باعث تفاوت معنی داری در ترکیبات سرم خون شد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل