ارتباط اعلان سودوزیان غیر منتظره با حجم معاملات وسهامداران نهادی

ارتباط اعلان سودوزیان غیر منتظره با حجم معاملات وسهامداران نهادی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارتباط اعلان سودوزیان غیر منتظره با حجم معاملات وسهامداران نهادی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط اعلان سودوزیان غیر منتظره با حجم معاملات وسهامداران نهادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط اعلان سودوزیان غیر منتظره با حجم معاملات وسهامداران نهادی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط اعلان سودوزیان غیر منتظره با حجم معاملات وسهامداران نهادی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي مديريت نوين در افق 1404

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش به ارتباط اعلان سودوزیان غیر منتظره با حجم معاملات وسهامداران نهادی پرداخته است. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 124 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید.در این پژوهش که برای یک دوره 5 ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 مدنظر می-باشد )برای دوره پژوهش( با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد، و فرضیات با استفاده از روش های مقایسه میانگین دو جامعه و روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج فرضیات نشان می دهد که در بین شرکتهای انتخاب شده از بورس , کنترل اخبار منفی صورت می گیرد و سهامداران نهادی نسبت به سایر سهامداران از اخبار داخلی شرکت باخبرند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

طراحی پروفایل عنصر نوری پراشی سوپرگاوسی با شدت یکنواخت برای پرتو لیزرNd:YAG به کمک الگوریتم گرشبرگ-ساکستون

طراحی پروفایل عنصر نوری پراشی سوپرگاوسی با شدت یکنواخت برای پرتو لیزرNd:YAG به کمک الگوریتم گرشبرگ-ساکستون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی پروفایل عنصر نوری پراشی سوپرگاوسی با شدت یکنواخت برای پرتو لیزرNd:YAG به کمک الگوریتم گرشبرگ-ساکستون دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی پروفایل عنصر نوری پراشی سوپرگاوسی با شدت یکنواخت برای پرتو لیزرNd:YAG به کمک الگوریتم گرشبرگ-ساکستون کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحی پروفایل عنصر نوری پراشی سوپرگاوسی با شدت یکنواخت برای پرتو لیزرNd:YAG به کمک الگوریتم گرشبرگ-ساکستون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحی پروفایل عنصر نوری پراشی سوپرگاوسی با شدت یکنواخت برای پرتو لیزرNd:YAG به کمک الگوریتم گرشبرگ-ساکستون :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم پايه و تحقيقات بنيادي

تعداد صفحات : 3

چکیده مقاله:

شکل پرتو خروجی از لیزر معمولا0 به صورتی طراحی میشود که به صورت پروفایل گاوسی مرتبه یک بوده و دارای شدت غیریکنواخت در سطح مقطع خود میباشد. در بسیاری از کاربردهای لیزر نیازمند پرتوی با شدت یکنواخت هستیم. جهت تغییر شکل پرتو، میتوان از عناصر اپتیک پراشی استفاده کرد. در این پژوهش با بهره گیری از الگوریتم گرشبرگ- ساکستون و اپتیک فوریه، یک عنصر نوری پراشی بگونهای طراحی شده که پرتو گاوسی لیزر YAG:Nd را به پرتویی با پروفایل سوپرگاوسی مرتبه 20 و شدت یکنواخت تبدیل کند. برای پروفایل سوپرگاوسی حاصل، جذر میانگین مربعات خطا و بازدهی پراش به ترتیب16 ./و 56 %بدست آمد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل طراحی پروفایل عنصر نوری پراشی سوپرگاوسی با شدت یکنواخت برای پرتو لیزرNd:YAG به کمک الگوریتم گرشبرگ-ساکستون با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل طراحی پروفایل عنصر نوری پراشی سوپرگاوسی با شدت یکنواخت برای پرتو لیزرNd:YAG به کمک الگوریتم گرشبرگ-ساکستون دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

مقاله پارامتریسیسم، پارادایم معماری معاصر

 مقاله پارامتریسیسم، پارادایم معماری معاصر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پارامتریسیسم، پارادایم معماری معاصر دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پارامتریسیسم، پارادایم معماری معاصر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پارامتریسیسم، پارادایم معماری معاصر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پارامتریسیسم، پارادایم معماری معاصر :

چکیده

طراحی پارامتریک یکی از رویکرد های فراگیر در فضای طراحی امروز جهان شده است. این روش، مبنای طراحی را بر توجه طراح به پارامتر های موثر بر طرح و روابط بین آن ها بنا نهاده است و از این حیث در مقابل روش های محصول محور فعلی قرار می گیرد . این رویکرد ، معماری را وارد قلمرو های جدید فرم شناسی و روش شناسی کرده است. بنابراین در حال حاضر اینکه ماهیت معماری پارامتریک چیست و چه کاربردهایی در طراحی معماری معاصر دارد از چالش های معماران است که در این مقاله سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود.

در این مقاله سعی شده است تا ابتدا توضیحاتی در مورد چکونگی شکل گیری پارامتریسیسم و خصوصیات کلی آن داده شود سپس به تفضیل در مورد رابطه آن با سبک های گذشته توضیح داده شده است و در ادامه ویژگی ها و ظرفیت هایی که این سبک معماری در اختیار ما می گذارد بیان شده، از طرفی به نحوه ی ارتباط معماری پارامتریک با ریاضیات، هندسه و الگوریتم پرداخته شده است که در حقیقت ریشه های اصلی شکل گیری این سبک می باشند و از آنجایی که برنامه های طراحی-پژوهشی مسیر بهینه رسیدن به آموزش خلاقیت و نوآوری در برنامه های طراحی معماری امروز هستند سبک های امروز همچون پارامتریک این مسیر را دنبال می کنند که در مقاله به آن پرداخته شده است. و در نهایت این مقاله می کوشد تا به بررسی ماهیت یکی از سبک های آوانگارد امروز بپردازد زیرا تنها با کنکاش ریشه ها و مفاهیم یک سبک می توان در مورد آن قضاوت کرد، که در نهایت یا به پیشبرد آن منجر می شود و یا به عدم استفاده از آن منتهی می گردد.

واژه های کلیدی: ” پارامتریک “،” پارادایم “،” معماری “،” فناوری دیجیتال “،” الگوریتم “

.

مقدمه
معماری چهارراه دانشهاست. از آنجا که شامل طراح ی می شود، در جستجوی خلاقیت است و از آنجا که برا ی ساخته شدن ن یاز به فناوری دارد مرتبط با دانش و در جستجوی نوآوری های علمی است. گاهی جستجوی خلاقیت زیباشناسانه، آن را به سمت تولید هر چه بیشتر ز باییی سوق داده و از تکنولوژ ی به نفع آن سود برده است و گاهی خود تکنولوژ ی را به عامل ز باییی تبدیل کرده و در گسترش سمبلیک آن کوشیده است، که در ا ین راستا سبک ها ی مختلفی پا هب میان گذاشته اند که از جمله آن م ی توان به معمار ی پارامترک اشاره کرد. حال پرسش ا ین است که معمار ی پارامتریک چیست و مبانی طراحی آن چه هستند؟

در روش پارامتریک انطباق صورت با حقیقت درونی اش صورت م ی گیرد و م ی توان گفت ادراک از طر یق منطق مند کردن جهان پرورش می یابد که با ساده کردن آن به اجزا یش آغاز م ی شود، چنین روندی به تجسم واقعیت کمک می کند و منجر به فهم جهان می گردد حتی ذهن ها ی تجر دیی مانند کاندینسکی هنر را ا ینگونه معرفی می کنند. از آنجایی که طراحی پارامتریک یک سیستم است که حاصل آن یعنی خروجی هایی که فضاها ی طرح را م ی سازند از طریق مکانیسم هایی بدست می آ دی که با در یافت ورودی هایی ما را به راه حل م ی رساند، و اهم یت ا ین موضوع آن است که م ی تو ان پیش از احداث بنا کارایی لازم را بر اساس مدل های مربوطه تحلیل و بررسی کرد.]1[ طراحی پارامتریک معماری را وارد قلمروها ی جد دی فرم شناسی و روش شناسی کرده است و در هر دو زم ینه خلاقیت های فرم ی-فضایی و نوآور ی ها ی تکنولوژ یکی فعالیت کرده است. پاسخگو بودن معمار ی و اج زا آن به شرا یط درونی و بیرونی پروژه و نظا ری ا ینها، شعارها ی اصلی رفتارها ی فرم ی-فضایی ا ین معمار ی است. ]ٌ[ سوالاتی که در طول مقاله به آن پرداخته م ی شود ا ین است که مفهوم پارامتریک چیست و ریشه های آن از کجا نشات می گیرد؟ نقش آن در م یان سبک ها ی گذشته و حال چه م ی باشد؟ و چه ظرفیت هایی را در اختیار معماری امروز ما قرار می دهد؟; در این مقاله در راستای رسیدن به چیستی معماری پارامتیک و تفسری آن، به ارتبط تنگاتنگ آن با ر یاضیات و الگور یتم و در ع ین حال آمیختگی این سبک با ابزار دیجیتال پرداخته شده است.

و همچنین به و یژگی های این سبک که باعث افزا یش بکارگریی آن توسط معماران امروزه شده به تفضیل پرداخته شده است، به عبارتی می توان گفت در این روش آنچه معماران می اندیشند به راحتی قابل اجراست زیرا پیچیده ترین فرم ها در ا ین فرآیند ساده سازی شده و در کارگاه ها ساخته و سپس در محل اجرا ی پروژه سرهم می شوند. و معماران و شهرسازان آوانگارد تقاضاها یشان را بوس یله تکنیک طراحی پارامتریک که یک برنامه طراحی-پژوهشی است، جامع عمل می پوشانند.

مفهوم پارامتریسیم

پس از انقلابی که فورد در تولید صنعتی ایجاد کرد و امکان تولید انبوه را بنا نهاد، در دهه 60 و 70 نظام اقتصادی با کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری مواجه گردید و به همین دلیل به اقتصاد

خدماتی روی آورد و فضایی سیال ایجاد کرد که درآن فناوری
اطلاعات، تیپ های گوناگون مصرف کننده ها به جای طبقات
مختلف اجتماعی، شغل های خدماتی و دفتری، افزایش نیروی کار مونث و جهانی کردن بازار تجاری ویژگی های ساختار دهنده به آن هستند. به جای تولید انبوه یک نوع کالا بیشتر به صرفه است که انواع متنوعی از یک کالا برای سلیقه های متنوع تولید کنند و همزمان چند خط تولید داشته باشند که این خود نیاز به سیستم هوشمندی از نیروی کار و ماشین آلات دارد که بتواند با انعطاف پذیری به سرعت پاسخگوی تغییر سلیقه و تنوع طلبی بازار باشد. در واقع می توان گفت نظام پست فوردیسم بر خاسته از فناوری اطلاعات است. ]2[ امروزه پیشرفت های کامپیوتری به ما اجازه می دهد بتوانیم به سرعت از مرحله فکر به تولید و توزیع برسیم . توده جامعه که با استاندارد های منفرد مصرفی تقریبا ثابت مشخص می شد، به

جامعه ناهمگنی از چند گانگی تغییر یافته است. شوماخر( patrik
(Schumacher با اشاره به عصر پست فوردیسم بیان می کند که
معماری در مرکز چرخه رو به جلوی سازواری خلاقانه قرار گرفته
است «یعنی تجهیز دوباره این رشته و انطباق محیط معماری و شهری با عصر اجتماعی- اقتصادی پست فوردیسم «. او اظهار می کند، موضوعاتی اصلی را که معماری و شهرسازی پیشرو باید به آنها بپردازد در این شعار خلاصه می کند: سازماندهی و تفصیل پیچیدگی روزافزون جامعه پست-فوردیسم. ]2[

در اینجا هدف، توسعه یک مجموعه معماری و شهر سای مجهز برای ایجاد فضاهای شهری و معماری پیچیده و چند مرکزی است که به گونه ای متراکم قرار گرفته اند و واحد ها ، منفرد ولی پیوسته اند . تحول در اقتصاد از فوردی به رژیم پست فوردیست دوباره تولید شده، انگیزه ای برای ظهور پارامتریسیم بود که هر دو تحولات مربوط به جذب از امکانات ارائه شده توسط انقلاب میکروالکترونیکی است. ]2[ شوماخر این سبک معماری معاصر را به عنوان یک سبک بالغ و کامل معرفی می کند و آن را ا ین طور ارزیابی می کند که برتر ی فراگریی در معماری پیشروی معاصر یافته است و پتانسیل این را دارد که به

بهترین شکل بصورت برنامه ا ی پژوهشی بر پا هی الگو ی مقدار ی
(پارامتریک) درک شود. که نام ا ین سبک جد دی را پارامتر یک می
نامد و آن را سبکی جد دی و عالی پس از مدرنیزم می داند. شوماخر روند تکاملی این سبک را از سال 1990 با شعار“ نا سانی نمایی یک

پارچه ” می داند که از آن سال شروع به فرموله شدن کرده است. به
عقیده او ما با یک سبک جد دی مواجه شده ا یم، نه فقط تعداد ی
تکنیک جد دی. تکنیک حرکت ها ی جمعی جد دیی را با آرزوها و ارزشهای جد دی تحت تأثری قرار داده است. اما فراتر از توان تشخ یص زیباشناختی ا ین آثار و مسائل مشترک طراح ی است که بطور

گسترده و در دراز مدت شروع یک سبک را گواه ی م ی دهد. و
بالاخره در یازدهمین دوسالانه معماری که در سال 2008 در باشگاه
Dark side ونزی برگزار شد و با حضور پاتریک شوماخر، ضحی حدید، گرگ لین و گر یگور اشپینگر بیانهی “پارامتریک، سبکی جد دی برای قرن “21 مطرح شد. ]َ[ پارامتریسیسم سبک طراح ی محسوب می شود. بنابراین تنها شامل

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله پارامتریسیسم، پارادایم معماری معاصر روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله پارامتریسیسم، پارادایم معماری معاصر

دانلود این فایل

مقاله بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش

 مقاله بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش :

مقاله بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه 29 تا 37 منتشر شده است.
نام: بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله کاربولین ها
مقاله موش
مقاله هارمین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزین داوود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هارمان، نورهارمان و هارمین آلکالوئیدهای بتاکربولینی خانواده گیاه اسپند (پگانوم هارمالا، زیگوفیلاسه) هستند. آلکالوئیدهای بتاکربولینی به جایگاه بنزودیازپینی گیرنده های GABAA به عنوان آگونیست های معکوس متصل می شوند و مسیرهای اوپیوئیدی دستگاه عصبی مرکزی را تحریک می کنند. این آلکالوئیدها فعالیت آنزیم های سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز را نیز مهار می کنند. شاید بتاکربولین ها بتوانند درد به خود پیچی شکمی ناشی از تزریق داخل صفاقی اسید استیک در موش ها را کاهش دهند.
هدف: ارزیابی تجویز حاد هارمان، نورهارمان و هارمین بر پاسخ به خود پیچی شکمی ناشی از اسید استیک.
مواد و روش ها: همه آزمایش ها بر موش های نر نژاد Balb/C (20 الی 25 گرم) با تزریق داخل صفاقی اسید استیک 0.6 درصد برای ایجاد رفتار به خودپیچی شکمی در موش ها انجام شد. این رفتار به روش مشاهده به مدت 30 دقیقه ثبت می شد. کاهش شمارش رفتار به خود پیچی شکمی با این داروها نشان دهنده اثر ضد درد بود. داروها در سمت های مخالف صفاق تزریق می شدند تا از هرگونه تداخل فیزیکی شیمیایی بین آنها جلوگیری شود.
نتایج: تزریق داخل صفاقی هارمان (5 الی 20 میلی گرم/کیلوگرم، 6 الی 9 موش در هر گروه)، نورهارمان (5 الی 15 میلی گرم/کیلوگرم، 8 الی 9 موش در هر گروه) و هارمین (10 و 15 میلی گرم/کیلوگرم، 8 الی 9 موش در هر گروه) به طور معنی دار رفتار به خودپیچی شکمی القا شده توسط اسید استیک را کاهش داد. اثر مهاری هارمان، نورهارمان و هارمین توسط فلومازنیل (2 میلی گرم/کیلوگرم، داخل صفاقی) آنتاگونیزه شد.
نتیجه گیری: اثر مهاری هارمان، نورهارمان و هارمین بر پاسخ به خود پیچی شکمی ممکن است از طریق مکانیسم های آگونیستی معکوس در سطح گیرنده های بنزودیازپینی واسطه گری شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (Writhing) شکمی القا شده با اسید استیک در موش

دانلود این فایل

مقاله ضرورت رویکرد سازمانها به یکنواخت سازی اقلام آمادی

 مقاله ضرورت رویکرد سازمانها به یکنواخت سازی اقلام آمادی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ضرورت رویکرد سازمانها به یکنواخت سازی اقلام آمادی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضرورت رویکرد سازمانها به یکنواخت سازی اقلام آمادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ضرورت رویکرد سازمانها به یکنواخت سازی اقلام آمادی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ضرورت رویکرد سازمانها به یکنواخت سازی اقلام آمادی :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
معید دادرس – کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه فازهای 22، 23، 24 شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا

چکیده:
بخش صنعت در داخل کشور از دیرباز در اثر نبود سیستمهای یکنواختسازی دچار مشکلات زیادی بوده است. بدون شک، یکی از دلایل عمده عدم رشد صنایع و عدم توان رقابت آنها در عرصههای بینالمللی همین مساله میباشد. در آماد و پشتیبانی سازمان ها منظور از یکنواختسازی، کاهش تنوع کالای قابل خرید با توجه به استانداردهای مشخص شده است. در واقع نقطه آغاز فعالیتهای آمادی، استانداردسازی و یکنواخت کردن اقلام است، تا از این طریق مشخصات، اندازهها و ویژگیهای فنی و کاربردی اقلام تعیین شود و سازمان مواجه با تنوع گسترده اقلام نشود. بدین ترتیب اطلاعات و مشخصات اقلام برای خرید، ذخیره سازی، تعمیرات و ; فراهم گردیده و امکان اعمال کنترل و نظارت بر خرید، بهره برداری و ; اقلام آمادی فراهم میگردد. بطور کلی یکنواخت سازی، صرفنظر از تولیدات صنعتی میتواند بسیاری از مقوله های مختلف از قبیل انواع خدمات، فرآیندها، روشها، اجزاء و قطعات و امثال آن را در برگیرد. در فعالیتهای آماد و پشتیبانی نیز یکنواخت سازی موجب سهولت در برنامه ریزی و تصمیم گیری، کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثربخشی میگردد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت مقاله ضرورت رویکرد سازمانها به یکنواخت سازی اقلام آمادی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله ضرورت رویکرد سازمانها به یکنواخت سازی اقلام آمادی

دانلود این فایل

کاهش ارتعاشات سازه ها با استفاده از کنترل کننده فازی-عصبی

کاهش ارتعاشات سازه ها با استفاده از کنترل کننده فازی-عصبی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کاهش ارتعاشات سازه ها با استفاده از کنترل کننده فازی-عصبی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاهش ارتعاشات سازه ها با استفاده از کنترل کننده فازی-عصبی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاهش ارتعاشات سازه ها با استفاده از کنترل کننده فازی-عصبی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاهش ارتعاشات سازه ها با استفاده از کنترل کننده فازی-عصبی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي عمران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

انتخاب جریان ورودی به میراگر مغناطیسی، اصلی ترین موضوع در کنترل هوشمند سازه ها با استفاده از میراگر مغناطیسی است. لذا تحقیق پیشرو به ارائه روشی در جهت کنترل ارتعاشات این گونه سازه ها با استفاده از روش فازی-عصبی اختصاص یافته است. این روش بر مبنای برقراری ارتباط بین پاسخ های سازه مرتعش به عنوان ورودی و ولتاژ اعمال شده به میراگر مغناطیسی به عنوان خروجی استوار است. مطابق با شبیه سازی های انجام شده نشان داده شده است که در مورد کنترل نیمه فعال سازه ها استراتژی کنترل بسیار اهمیت داشته و استراتژی فازی-عصبی عملکرد موثرتری نسبت به سایر کنترل کننده های غیرفعال و لیاپانوف داشته است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل کاهش ارتعاشات سازه ها با استفاده از کنترل کننده فازی-عصبی با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل کاهش ارتعاشات سازه ها با استفاده از کنترل کننده فازی-عصبی دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

مقاله تاثیر آموزش بر خانواده جانبازان

 مقاله تاثیر آموزش بر خانواده جانبازان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر آموزش بر خانواده جانبازان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر آموزش بر خانواده جانبازان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر آموزش بر خانواده جانبازان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر آموزش بر خانواده جانبازان :

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

فریده حیدریان –
مسعود لطفی زاه –

چکیده:

سلامت و بیماری هیچیک دائمی، مطلق و با ثبات نیستند بلکه هر دو حالات متغیر می باشند، هدف اساسی در مراقبتهای تندرستی را می توان رهایی از ناتوانایی و ارتقاء وضع سلامتی و رفاه تاحدی که فرد قادر به انجام فعالیتهای جسمی، روانی و اجتماعی در حد مناسب با شرایط متفاوت افراد باشد دانست که در این راستا آموزش می تواند نقش بسزایی داشته باشد و کیفیت سلامت و بیماری را تحت تاثیر قرار دهد. همچنان که سلامتی جنبه مثبتی را بخاطر می اورد واژه بیماری و معلولیت(جانباز در این مقاله) به عکس حالت منفی بخود می گیرد و این تصور علیرغم اختیاری بودن حضور در شرایط جنگ و استقبال از پیامدها مخاطرات احتماعی آن قبال آشکار نیست. بر همین اساس است که ما بیشتر به این امر گرایش داریم که فرد جانباز را در قالب (فرد دارای مشکل سلامتی) مورد بحث قرار دهیم تا آنکه او را از دید بیمار یا معلول بررسی نمادیم. بعبارت دیگر می توانیم مشکلات بوجود آمده برای یک جانباز را نوعی تنش تعبیر کنیم چرا که واژه تنش به هرعاملی اطلاق می شودد که تعادل ارگانیسم را بر هم زندیا دچار اختلال کند. شرایط جانباز را می توان نوعی تنیدگی یا تنش ناشی از محرومیت یا فقدان یک یا چند عضو توصیف کردچرا که در اثر مشکلات داوطلبانه در عرصه خاصی که باورهای اجتماعی –مذهبی، سیاسی و ; آن را تقویت می کرده است و موقعیت جدید بوجود امده است. انچه برای یک فرد اتفاق افتاده و منجر به تغییر در وضعیت عادی او گردیده است و بر این اساس فرد را در شرایط جدید قرار داده و اصطلاح جانباز را بخود اختصاص داده فرایندی پر فرازو نشیب است که از ابتدا مستلزم آموزش می ابشد.
فردی که در لباس مقدس سربازی، بسیجی و ; به دفاع از میهن اسلامی خویش می پردازد قبل از هر چیز نیازمند اطلاع و آگاهی ازاحتمالات و مخاطراتی است که هر لحظه او را تهدید می کند، بطور قطع همه کسانیکه روزی این مسئولیت شریف وسنگین را پذیرفته اند می دانستند که کجا می روند و چه مسئولیتی به عهده گرفته اند و عواقب آن نیز به چه می تواند باشد. محدوده تنشی ناشی از شرایط جدید(یعنی جانبازی) نیز بشدت متاثر از اموزشهایی است که قبل از اعزام افراد به جبهه ها و نیز در خلال حضور در عرصه های نبرد به آنها ارائه شده است، از خاطر نبریم که این آموزش نمی تواند در هیچ مرحله ای مشتمل بر خانواده نگردد چرا که حمایت از نیروهای رزمنده در طول سالهای جنگ که از سوی خانواده ها صورت می گرفت بهترین و کارآمدترین ابزار تقویت روحی – روانی در کنار اعتقادات خاص مذهبی و اینکه این تلاش و ایثار در راستای حق می باشد بود و این امر در هیچ شرایطی انکار نمی باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله تاثیر آموزش بر خانواده جانبازان روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله تاثیر آموزش بر خانواده جانبازان

دانلود این فایل

مقاله بررسی درون شیشه ای محیط کشت و تأثیر سطوح مختلف هورمونی بر کالزایی 4 توده کاسنی Cichoirium intybus L.

 مقاله بررسی درون شیشه ای محیط کشت و تأثیر سطوح مختلف هورمونی بر کالزایی 4 توده کاسنی Cichoirium intybus L.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی درون شیشه ای محیط کشت و تأثیر سطوح مختلف هورمونی بر کالزایی 4 توده کاسنی Cichoirium intybus L. دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی درون شیشه ای محیط کشت و تأثیر سطوح مختلف هورمونی بر کالزایی 4 توده کاسنی Cichoirium intybus L. کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی درون شیشه ای محیط کشت و تأثیر سطوح مختلف هورمونی بر کالزایی 4 توده کاسنی Cichoirium intybus L.،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی درون شیشه ای محیط کشت و تأثیر سطوح مختلف هورمونی بر کالزایی 4 توده کاسنی Cichoirium intybus L. :

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

مریم سوسنی عین القاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علی مهراس مهرابی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
محمد مهدی جوکار – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

دستورزی های ژنتیکی در گیاهان از طریق کشت کالوس از روشهای مفید برای اصلاح گیاهان می باشد. به منظور بررسی تأثیر تیمارهای هورمونی بر کالزایی گیاه دارویی کاسنی Cichoirium intybus L از 4 توده از بانک ژن منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهیه گردید در سال 1389 در آزمایشگاه کشت بافت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. که برای انجام این کار ریز نمونه برگ انتخاب شد. بذر گیاه بعد استریل به محیط کشت موراشی و اسکوگ (MS) منتقل شده و در دمایی25 با شرایط 16 ساعت روشنایی و ساعت تاریکی قرار داده شد که بعد از چهار هفته جهت تهیه ریز نمونه مورد استفاده قرار گرفت . القای کالوس با کشت ریز نمونه روی محیط پایه MS با 12 تیمار هورمونی شامل 2BAP 3NAA ،( 1و 2 میکرومولار در لیتر (،05 25 و 5 میکرومولار در لیتر) 24-D (7.5 10 ، 125 میکرومولار در لیتر)، در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار تحت شرایط فوق انجام شد و در نهایت از طریق ارزیابی قطر کالوس و در صد کالزایی و ارزیابی واکنش توده هابعد از دو ماه برای هر یک ازتیمارهایی بکار رفته اندازه گیری شد. با توجه به جدول تجزیه واریانس بین سطوحهورمونی، توده و اثر متقابل آنها در سطح 1 % اختلاف معنی داری مشاهده شد . و با توجه به اثرات متقابل بیشترینقطر کالوس در تیمار 2 میکرومولار در لیترBAPو 5 میکرومولار در لیترNAA و توده 26615 مشاهده گردید. و میانگین درصد کالزایی در پایان یاداشت برداری 55 % تا 100 % به ترتیب برای تیمار 2 میکرومولار در لیترBAPو 75 میکرومولار در لیتر D-2.4 و توده22377و تیمار 2 میکرومولار در لیترBAPو 5 میکرومولار در لیترNAAوتوده 26982 متغیر بود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی مقاله بررسی درون شیشه ای محیط کشت و تأثیر سطوح مختلف هورمونی بر کالزایی 4 توده کاسنی Cichoirium intybus L. وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله بررسی درون شیشه ای محیط کشت و تأثیر سطوح مختلف هورمونی بر کالزایی 4 توده کاسنی Cichoirium intybus L. شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله بررسی درون شیشه ای محیط کشت و تأثیر سطوح مختلف هورمونی بر کالزایی 4 توده کاسنی Cichoirium intybus L.

دانلود این فایل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 83

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 83

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 83 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال 83 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 83 روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 83

دانلود این فایل

مقاله مطالعه تجربی تقویت کننده دوعبوری لیزر Nd:YAG با آینه مرکب مزدوج فازی

 مقاله مطالعه تجربی تقویت کننده دوعبوری لیزر Nd:YAG با آینه مرکب مزدوج فازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه تجربی تقویت کننده دوعبوری لیزر Nd:YAG با آینه مرکب مزدوج فازی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تجربی تقویت کننده دوعبوری لیزر Nd:YAG با آینه مرکب مزدوج فازی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه تجربی تقویت کننده دوعبوری لیزر Nd:YAG با آینه مرکب مزدوج فازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه تجربی تقویت کننده دوعبوری لیزر Nd:YAG با آینه مرکب مزدوج فازی :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

امیر حسین فرهبد، – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،
مهروز نصیری، – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران
مصطفی ترکاشوند – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،

چکیده:

کیفیت فضائی مطلوب پرتو برای تقویت کننده های اپتیکی پرتوان با آینه مزدوج فازی مستلزم حفظ ویژگیهای فازی در مولفه پراکنده شده استوکس می باشد. در تحقیق حاضر کیفیت باریکه خروجی از تقویت کننده دو عبوری Nd:YAG به طریق تجربی برای آینه مزدوج فازی مرکب بصورت مولد-تقویت کننده متشکل از دو سلول بریلوئن حاوی استن، برای تپ ورودی لیزر با چند بسامد طولی نوسانگر لیزرNd:YAG مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه کیفیت پرتو خروجی بدست آمده برای آینه مرکب با دو سلول بریلوئن با آینه ساده تک سلولی، برتری آرایش مرکب را به وضوح نشان می دهد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی: مقاله مطالعه تجربی تقویت کننده دوعبوری لیزر Nd:YAG با آینه مرکب مزدوج فازی
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله مطالعه تجربی تقویت کننده دوعبوری لیزر Nd:YAG با آینه مرکب مزدوج فازی را در ادامه مطلب ببینید
مقاله مطالعه تجربی تقویت کننده دوعبوری لیزر Nd:YAG با آینه مرکب مزدوج فازی

دانلود این فایل