بررسی نوع نگرش مشتریان بانک نسبت به عملکرد کارکنان بانک صادرات شهرستان کاشان

بررسی نوع نگرش مشتریان بانک نسبت به عملکرد کارکنان بانک صادرات شهرستان کاشان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی نوع نگرش مشتریان بانک نسبت به عملکرد کارکنان بانک صادرات شهرستان کاشان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نوع نگرش مشتریان بانک نسبت به عملکرد کارکنان بانک صادرات شهرستان کاشان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی نوع نگرش مشتریان بانک نسبت به عملکرد کارکنان بانک صادرات شهرستان کاشان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نوع نگرش مشتریان بانک نسبت به عملکرد کارکنان بانک صادرات شهرستان کاشان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی نوع نگرش مشتریان بانک نسبت به عملکرد کارکنان بانک صادرات شهرستان کاشان است. اهداف مدیریت ارتباط با شهروندان دارای اهداف و مفاهیم مشترکی با مدیریت ارتباط با مشتری است و در واقع یک استراتژی مشخص در ارتباط با شهروندان برای بخش دولتی تبیین می نماید. در کشور ما نیز در حال حاضر این نگرش (CRM) طرفداران زیادی پیدا کرده است. ارتباط با مشتری یک راهبرد تجاری برای ایجاد ارزش دوسویه است که تمام جوانب مشخصات مشتری را شناسایی می کند، دانش مشتری را به وجود می آورد، روابط را با مشتری شکل می دهد و برداشت آنها را درباره محصولات یا خدمات سازمان ایجاد می کند. مواد و روش ها: روش مورد استفاده توصیفی استنباطی است. جامعه آماری مشتریان بانک صادرات شهرستان کاشان و نمونه آماری 180 نفر از مشتریان بانک است که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده درنظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسنشامه استاندارد بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان (کارکنان بانک صادرات شهرستان کاشان) با 39 گویه است. یافته ها: نتایج آماری نشان داد که نگرش مشتریان بانک نسبت به عملکرد کارکنان بانک صادرات مثبت است. پاسخگویان نسبت به توضیحات، راهنمایی ها، تلاش ها، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و همدردی کارکنان بانک صادرات نظر مثبت دارند و از این نظر از عملکرد کارکنان راضی هستند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسی نوع نگرش مشتریان بانک نسبت به عملکرد کارکنان بانک صادرات شهرستان کاشان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسی نوع نگرش مشتریان بانک نسبت به عملکرد کارکنان بانک صادرات شهرستان کاشان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

بررسی تغییرات خط ساحلی رودخانه اروند با استفاده از تکنیک سنجش از دور و نرم افزار Arc GIS, DSAS

بررسی تغییرات خط ساحلی رودخانه اروند با استفاده از تکنیک سنجش از دور و نرم افزار Arc GIS, DSAS

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تغییرات خط ساحلی رودخانه اروند با استفاده از تکنیک سنجش از دور و نرم افزار Arc GIS, DSAS دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تغییرات خط ساحلی رودخانه اروند با استفاده از تکنیک سنجش از دور و نرم افزار Arc GIS, DSAS کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تغییرات خط ساحلی رودخانه اروند با استفاده از تکنیک سنجش از دور و نرم افزار Arc GIS, DSAS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تغییرات خط ساحلی رودخانه اروند با استفاده از تکنیک سنجش از دور و نرم افزار Arc GIS, DSAS :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مناطق ساحلی است و این تیم کاملا متفاوت آب و خشکی تشکیل شده اند و به همین دلیل واکنش های مختلفی در شرایط مختلف از خود نشان می دهند. بنا به دلایل طبیعی و البته نقش مهم و تاثیرگذار انسان در محیط های ساحلی، همواره این مناطق در معرض کشش و تعرض قرار دارد. در این تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار Arc GIS,DSAS به بررسی تغییرات خطوط سواحل رودخانه اروند در بازه زمانی 25 سال پرداخت شد. این تحقیق نشان داد و به این نواحی از محدوده مورد مطالعه به طور متوسط با نرخ 1/04 در سال پسروی و در برخی نواحی به طور متوسط با نرخ 0/76 متر در سال پیشروی رخ می دهد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت بررسی تغییرات خط ساحلی رودخانه اروند با استفاده از تکنیک سنجش از دور و نرم افزار Arc GIS, DSAS وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسی تغییرات خط ساحلی رودخانه اروند با استفاده از تکنیک سنجش از دور و نرم افزار Arc GIS, DSAS

دانلود این فایل

ارزیابی میزان تمایل به ماندگاری در شهر (مطالعه موردی: شهر الشتر)

ارزیابی میزان تمایل به ماندگاری در شهر (مطالعه موردی: شهر الشتر)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارزیابی میزان تمایل به ماندگاری در شهر (مطالعه موردی: شهر الشتر) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی میزان تمایل به ماندگاری در شهر (مطالعه موردی: شهر الشتر) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی میزان تمایل به ماندگاری در شهر (مطالعه موردی: شهر الشتر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی میزان تمایل به ماندگاری در شهر (مطالعه موردی: شهر الشتر) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کاربردي

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

امروزه جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی اقتصادی آنها شکل تازه ای از شهر،شهر نشینی و شهر گرایی بوجود آورده،لذا افراد بدنبال کسب آسایش ورفاه مطلوب درجستجوی مکانی با رضایت مندی بالاترپیوسته درجابجایی و توسعه سریع شهری و مهاجرت های روستایی هستند،از این نگاه بر آن شدیم تا وضعیت تمایل بهماندگاری در شهر الشتر را مورد ارزیابی قراردهیم. این هدف از طریق تشخیص میزان اولویت کاربست شاخص ها و تاثیر گذاری فرهنگ و رسوم حاکم بر شهر بررسی شده و به همین منظور شاخص ها در چند بعد مجزاو در قالب چند متغیر، تفکیک وازدیدگاه شهروندان الشتری مورد ارزیابی قرار گرفته اند،بنابراین پژوهش پیش رو از لحاظ هدف گزاری مطالعه ای کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی است که در آن از روش پیمایشی به صورت ابزار پرسشنامه استفاده شده و تکیه نگارنده علاوه برپرسشنامه به کسب منابع اطلاعاتی آماری این شهرستان ازطریق شیوه کتابخانهای و میدانی بوده است. جامعه نمونه 150 نفرازشهروندان ساکن الشترمی باشد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفته اند : 55 نفر دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر نوجوان 17-20 ساله 50 نفر دانشجوی دختر و پسرهر کدام 25 نفر جوان 20- 30 و 50 نفر از زنان و مردان متاهل میانسال 30-55 و در انتها 25نفر از زنان و مردان متاهل سالخورده 55 ساله به بالا برای تجزیه تحلیل اطلاعات و متناسب با اهداف پژوهش از آزمون آماری مجذور خی در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده نتایج نظرسنجی از شهروندان الشتری نشان می دهد: 58% ازکل پاسخگویان فرض یک مبتنی بروجود رابطه بین نبود امکانات رفاهی ومیزان تمایل به ماندگاری 93% فرض دوپژوهش، مبتنی بروجود رابطه بین امنیت بالا،کاهش جرم و میزان تمایل به ماندگاری و 63% درصد از خانم ها باانتخاب گزینه خیر در پاسخ به سوال تمایل به مهاجرت و 74% از آقایان با انتخاب گزینه بلی در پاسخ به سوال تمایل به مهاجرت سومین فرضیه ی پژوهش را تایید نموده اند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی ارزیابی میزان تمایل به ماندگاری در شهر (مطالعه موردی: شهر الشتر) وارد صفحه فروش فایل دانلودی ارزیابی میزان تمایل به ماندگاری در شهر (مطالعه موردی: شهر الشتر) شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

ارزیابی میزان تمایل به ماندگاری در شهر (مطالعه موردی: شهر الشتر)

دانلود این فایل

اصول ساماندهی محلات مجاور بازار های تاریخی (نمونه موردی محله میدان قلعه کرمان)

اصول ساماندهی محلات مجاور بازار های تاریخی (نمونه موردی محله میدان قلعه کرمان)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اصول ساماندهی محلات مجاور بازار های تاریخی (نمونه موردی محله میدان قلعه کرمان) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اصول ساماندهی محلات مجاور بازار های تاریخی (نمونه موردی محله میدان قلعه کرمان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اصول ساماندهی محلات مجاور بازار های تاریخی (نمونه موردی محله میدان قلعه کرمان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اصول ساماندهی محلات مجاور بازار های تاریخی (نمونه موردی محله میدان قلعه کرمان) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي عمران،معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بافت تاریخی شهرها و استخوان بندی آن، شاکله شهرهای ما را تشکیل می دهند و هویت و داستان شکل گیری آن را بازگو می کنند. بنابراین هرگونه فرسودگی و شروع روند آن در استخوان بندی بافت، نابودی هویت و شناسه آن را به دنبال خواهد داشت. محله میدان قلعه و بازار آن یکی از محله های قدیمی شهر کرمان بوده که بازار میدان قلعه را در دل خود دارد و این بازار نیز جزیی لاینفک از استخوان بندی بازار کرمان بوده که در روند فرسودگی عملکردی قرار گرفته است و هدف احیاء محله میدان قلعه با تاکید بر بازآفرینی نقش بازار آن می باشد. سوالی که در این رابطه وجود دارد این است که چه عواملی بر فرسودگی و کاهش عملکرد بازار تاثیر گذاشته است بازار بر محله یا محله بر بازار و فرضیه ای که ارایه می شود بدین گونه می باشد: احیاء دوباره محله میدان قلعه به عنوان نیمه تخریب شده بافت بازار و ایجاد جریان های حرکتی پیاده در بازار با تعریف انگیزه های حرکت می تواند در این بازآفرینی نقش مهمی را ایفا کند. روش تحقیق و نوع پژوهش کاربردی بوده و از نظر روش، از هر دو روش توصیفی و موردکاوی استفاده شده است. گردآوری داده ها از طریق میدانی و کتابخانه ای بوده و در نهایت روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی می باشد. مهمترین نتایج بدست آمده این می باشد که بازار و محله تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند و حیات بازار و سرزندگی آن در گرو زندگی و پویش در محلات و بافت پیرامون آن می باشد. همچنین نوع فعالیت ها و کاربری ها و چگونگی پخشایش آنها و شعاع عملکرد بازار نقش بسزایی در فرآیند بازآفرینی خواهند داشت.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی

بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد پويا ايران -مالزي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

شهرداری یکی از نهادهای جامعه مدنی است که در قانون اساسی در چارچوب حاکمیت در عرصه های اجتماعیف محلی، شهری جزو ساختار توسعه ای و مشارکتی کشور محسوب می شود. شهرداری یکی از ضرورت های نظام اجتماعی است که الزاماً با ساختاری که تنها از طریق مداخله مردم امکان پذیر است نمایان می گردد و وظیفه آن برآورد ساختن نیازهای مشترک شهروندان بوده که هرکدام از افراد به تنهایی قادر به برآورد ساختن آن نیستند. دراین راستا پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان وعملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش تحقیق، پیمایشی، و از نظر زمانی مقطعی است. جامعه آماری این شهروندان شهر نورآباد ممسنی می باشد، برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه 381 نفر انتخاب گردید و از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بودکه در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی این پرسشنامه ها به اثبات رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، روش های آماری توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کاررفته است. داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی همبستگی معنی داری وجود داشته است. همه ابعاد رضایتمندی شهروندان (عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل زیست محیطی) با عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی رابطه معنی داری داشتند. همچنین درتجزیه و تحلیل رگرسیون مشخص گردید که بر اساس میزان بتای محاسبه شده که تأثیر متغیرهای مورد نظر را بدون درنظر گرفتن شاخص، اولویت بندی می کند، متغیر عوامل زیست محیطی با میزان بتای (0/656) بیشترین سهم را در عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی داشته.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

توسعه الگوریتم ژنتیک کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن ارسال محصولات از طریق یک مرکز توزیع

توسعه الگوریتم ژنتیک کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن ارسال محصولات از طریق یک مرکز توزیع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توسعه الگوریتم ژنتیک کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن ارسال محصولات از طریق یک مرکز توزیع دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد توسعه الگوریتم ژنتیک کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن ارسال محصولات از طریق یک مرکز توزیع کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي توسعه الگوریتم ژنتیک کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن ارسال محصولات از طریق یک مرکز توزیع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن توسعه الگوریتم ژنتیک کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن ارسال محصولات از طریق یک مرکز توزیع :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2016)

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی یک مساله مسیریابی-موجودی چند دورهای چند محصولی در یک زنجیره تامین شامل مجموعه ای از تامین کنندگان یا تولیدکنندگان، یک مرکز توزیع و مجموعه ای از مشتریان یا خرده فروشان میپردازد. یک محصول یا یک گروه از محصولات مشابه به صورت مستقیم از یک تامین کننده به مرکز توزیع ارسال میشود. در مرکز توزیع، محصولات مختلفی که از تامین کنندگان گوناگون دریافت شدهاند، مطابق با تقاضای هریک از مشتریان، مجددا بسته بندی شده و توسط ناوگان ناهمسانی از خودروهای حمل با ظرفیت محدود میان خرده فروشان و به شیوه ارسال مسیر شیررسانی توزیع میگردند. در مرکز توزیع، محصولی ذخیره و نگهداری نمیشود. در این مقاله، مساله فوق در قالب یک مساله برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته فرموله و برای حل آن یک الگوریتم کارای دو مرحل های توسعه داده میشود. ساختار الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم صرفه- جویی کلارک و رایت میباشد. نتایج عددی بیانگر عملکرد رضایت بخش الگوریتم پیشنهادی است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی توسعه الگوریتم ژنتیک کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن ارسال محصولات از طریق یک مرکز توزیع آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل توسعه الگوریتم ژنتیک کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن ارسال محصولات از طریق یک مرکز توزیع و بررسی کامل هدایت میشوید
توسعه الگوریتم ژنتیک کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن ارسال محصولات از طریق یک مرکز توزیع

دانلود این فایل

مقاله بررسی اثر شستشو و خیساندن بر کاهش میزان فلزات سنگین سرب، آرسنیک و کادمیوم برنجهای توزیع شده در کرمانشاه در سال

 مقاله بررسی اثر شستشو و خیساندن بر کاهش میزان فلزات سنگین سرب، آرسنیک و کادمیوم برنجهای توزیع شده در کرمانشاه در سال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر شستشو و خیساندن بر کاهش میزان فلزات سنگین سرب، آرسنیک و کادمیوم برنجهای توزیع شده در کرمانشاه در سال دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر شستشو و خیساندن بر کاهش میزان فلزات سنگین سرب، آرسنیک و کادمیوم برنجهای توزیع شده در کرمانشاه در سال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثر شستشو و خیساندن بر کاهش میزان فلزات سنگین سرب، آرسنیک و کادمیوم برنجهای توزیع شده در کرمانشاه در سال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر شستشو و خیساندن بر کاهش میزان فلزات سنگین سرب، آرسنیک و کادمیوم برنجهای توزیع شده در کرمانشاه در سال :

چکیده:
امروزه آلودگی خاک ها و آب با فلزات سنگین در اثر فعالیت های بشری یکی از مهم ترین تنش های محیطی برای گیاهان محسوب می شود. این فلزات می توانند توسط گیاه جذب شوند و از طریق زنجیره ی غذایی زندگی بشر را به مخاطره اندازند. از آنجایی که برنج یکی از اجزا اصلی سبد غذایی مردم جهان است در فرهنگ ایرانیان شستن و خیساندن یکی از روش های قبل از پخت برنج می باشد، هدف از این مطالعه تاثیر شستن و خیساندن برمیزان ماهش فلزات سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک در برنج های توزیع شده در کرمانشاه درسال 1390 می باشد. در این مطالعه 14 نمونه برنج وارداتی و 7 نمونه برنج داخلی عرضه شده در کرمانشاه جمع آوری شد و میزان سرب، کادمیم و آرسنیک با استفاده از دستگاه جذب اتمی در برنج قبل و پس از شستن و خیساندن اندازه گیری شد. این بررسی ها نشان داد که شستن و خیساندن به میزان %15 میزان سرب و 7/2% میزان کادمیم و 18% میزان ارسنیک را کاهش می دهد. نتایج نشان دادند که شستن و خیساندن فاکتورهای مهمی درکاهش میزن فلزات سنگین دربرنج های توزیع شده در کرمانشاه هستند، به طوری که این کاهش چشمگیر بود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسی اثر شستشو و خیساندن بر کاهش میزان فلزات سنگین سرب، آرسنیک و کادمیوم برنجهای توزیع شده در کرمانشاه در سال آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسی اثر شستشو و خیساندن بر کاهش میزان فلزات سنگین سرب، آرسنیک و کادمیوم برنجهای توزیع شده در کرمانشاه در سال و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسی اثر شستشو و خیساندن بر کاهش میزان فلزات سنگین سرب، آرسنیک و کادمیوم برنجهای توزیع شده در کرمانشاه در سال

دانلود این فایل

مقاله بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر

 مقاله بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر :

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

احمد وحیدنیا – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

در مناطق سردسیر و کوهستانی بهره برداری شبکه های توزیع نیروی برق مشکلات خاصی دارد که لازم است از مرحله مطالعه و طراحی و اجرای شبکه ها تا بهره برداری و تعمیرات آنها توجهات ویژه ای بعمل آید تا مشکلات و مسایل موجود حل شده و موجبات رضایت مشترکین و کارکنان فراهم گردد لذا در این مقاله نخست اهم نکاتی را که باید طراحان و مجریان طرحهای توزیع رعایت کنند ذکر می کنیم و سپس مسایل مربوط به بهره برداری را توضیح خواهیم داد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر

دانلود این فایل

مقاله بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی مریمگلی

 مقاله بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی مریمگلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی مریمگلی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی مریمگلی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی مریمگلی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی مریمگلی :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
هرمز فلاح آملی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
امیر محمود جوکار – دانشجوی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده:
مریم گلی گیاهی است با نام علمی Salvia officinalisاز خانواده Lamiaceae که از روزگاران قدیم در مجموعه گیاهان دارویی مورد توجه خاص بوده و امروزه اسانس گونه های مختلف آن در صنایعداروسازی، عطرسازی و فرآورده های بهداشتی آرایشی و نیز به عنوان طعم دهنده در صنایع غذایی و نوشیدنی کاربردهای مهمی دارد. به منظور بررسی روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی مریم گلی آزمایش درسال زراعی 91 به صورت گلدانی در مزرعه دانشگاه علوم و تحقیقات آیت الله آملی به صورت بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل: شاهد ، باکتری آزوسپریلوم، کود دامیبه مقدار 10 تن در هکتار، ترکیب باکتری و کود دامی بودند که به صورت گلدانی استفاده شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که با استفاده از ترکیب تیمارهای کود دامی و زیستی بیشترین ارتفاع بوته بدست می آید که اختلافی حدود 40 درصدی با تیمار شاهد داشت. همچنین با بررسی روند توسعه برگها مشخص شد استفاده از ترکیب دو کود آلی و زیستی تعداد برگها توسعه بیشتری مییابد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی: مقاله بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی مریمگلی
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی مریمگلی را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی مریمگلی

دانلود این فایل

مقاله لوله های فولادی درزدار

مقاله لوله های فولادی درزدار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله لوله های فولادی درزدار دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله لوله های فولادی درزدار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله لوله های فولادی درزدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله لوله های فولادی درزدار :

روش تهیه لوله های فولادی درزدار :

به طور کلی لوله های فولادی در صنعت به دو دسته درزدار و بدون درز تقسیم می شود. لوله های درز دار برای انتقال مایعات ، تولید پروفیلهای قوطی ، ساخت مصنوعات و سازه های فلزی به کار برده می شود. لوله های بدون درز نیز در زمینه های مختلف صنعتی از قبیل انتقال گاز، ساخت مخازن تحت فشار تاسیسات پالایشگاهی ، نیروگاهها و غیره به کار برده     می شود.ابتدا با روشهای مختلف تولید لوله های درزدار که با سه روش زیر تولید می گردند آشنا می شویم.

الف-تهیه لوله ها با قطر کم و متوسط و جوش طولی

این لوله ها طی یک سری عملیات مختلف به شرح زیر تولید می شوند.

-برشکاری و آماده سازی نوار ورق به اندازه محیط لوله

-عملیات تبدیل ورق به لوله

-جوشکاری درز لوله

-براده برداری از سطح جوش

-تقسیم لوله تولید شده به شاخه های مساوی

-قاب گیری و صافکاری لوله های تولید شده

-بازرسی و کنترل کیفیت لوله های تولید شده

برشکاری و آماده سازی نوار ورق به اندازه محیط لوله

برای تهیه لوله از رولهای ورق استفاده می شود. عرض رولهای ورقی که جهت لوله سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولاَ یک متر بوده ضخامت آنها بین 5/1تا 6 میلیمتر متغیر است. وزن کویلهای ورق متفاوت بوده در ضخامت های بالا تا 10 تن می رسد.حداقل قطر آنها نیز500میلیمتر است. کویلهای فوق با وسایل مکانیکی روی دستگاههای برش قرار گرفته به نوارهای باریک (متناسب با محیط لوله مورد نظر)تبدیل می شود.

دستگاه برش از تعداد تیغه های برنده غلطکی شکل تشکیل شده که لبه آنها گوه ای شکل بوده عمل برش را با هدایت ورق به طرف جلو انجام می دهد.

تیغه های مزکور می توانند روی محور افقی دستگاه حرکت کرده در فاصله های مختلف از یکدیگر قرار گیرند. به این طریق عرض لازم برش متناسب با قطر لوله مورد نظر تنظیم می شود و سرعت برش این دستگاهها حدود 110تا 300متر در دقیقه است.

نوارهای بریده شده ضمن عبور از غلطکهای صاف و مسطح کننده  دوباره به صورت کویل (رول) پیچیده شده جهت تغییر شکل آماده می شوند.

کویلهای نوار ورق روی خط تولید لوله قرار گرفته به طرف غلتکهای تغییر شکل پیشروی می کنند..سرعت پیشروی آنها متناسب با قطر لوله مورد نظر متفاوت است  . به طور مثال ،برای تولید با قطر اسمی  4/3 (19میلیمتری) ،سرعت پیشروی حدود m/min40 است  تقریباَ 400شاخه لوله شش متری در ساخت تولید بدون و تغذیه به طور مستمر ادامه دارد. هرگونه توقف در خط تولید باعث ناهماهگی بین عوامل بعدی شده در کار اخلال بوجود      می آورد.(به طور مثال در وسط کار از خط خارج می شود)

از آن رو برای جلوگیری از این گونه نواقص ،نوار باید به صورت ذخیره در کانالهای زیر زمینی دستگاه موجود باشد تا هنگام تمام شدن یک رول نوار ورق و جایگزینی رول دیگر و اتصال سر به سر نوارهای ورق با جوش فلاش (mig )صورت می گیرد و سطح جوش خورده با عملیات براده برداری، صاف و مسطح می شود.

– عملیات تبدیل نوار ورق به لوله

در این مرحله نوار ورق ضمن عبور از غلتکهای فرم دهنده به تدریج شکل لوله را به خود می گیرد . این علیات متناسب  با قطر لوله و کالرخانه سازنده تقریباً طی 7 تا 14مرحله تغییر شکل صورت می پذیرد که در مراحل اول فقط غلتکهای افقی و در مراحل آخر غلتکهای افقی و عمودی همزمان عمل فرم دهی را انجام می دهند .در تمام مراحل شکل دهی برای بر طرف کردن حرارت ناشی از اصطکاک بین غلتکها  و ورق ،مایع خنک کننده ای مثل آب صابون روی محل تغییر شکل ریخته می شود.

جوشکاری درز لوله

هنگامی که تغییر شکل نهایی انجام گرفت و شکل لوله کامل شد،باید درز آن را به وسیله جوش آبندی شود. جوشکاری درز لوله با روشههای مختلف اجرا کی شود. معمولاً کارخانجات مختلف تولید لوله با توجه به قطر و ضخامت لوله مورد نظر ،یکی از روشهای زیر را برای جوشکاری درز لوله بکار می برند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل