تبیین رابطه هوش هیجانی و ابعادآن باعملکرد نمایندگان بیمه ی عمر

تبیین رابطه هوش هیجانی و ابعادآن باعملکرد نمایندگان بیمه ی عمر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تبیین رابطه هوش هیجانی و ابعادآن باعملکرد نمایندگان بیمه ی عمر دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تبیین رابطه هوش هیجانی و ابعادآن باعملکرد نمایندگان بیمه ی عمر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تبیین رابطه هوش هیجانی و ابعادآن باعملکرد نمایندگان بیمه ی عمر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تبیین رابطه هوش هیجانی و ابعادآن باعملکرد نمایندگان بیمه ی عمر :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي پاراديم هاي نوين مديريت هوشمندي تجاري و سازماني

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق تعیین رابطه هوش هیجانی و تبیین پذیری ابعادآ« باعملکرد نمایندگان بیمه عمر دراستان خراسان رضوی است بنابراین ماهیت تحقیق کاربردی است دراین تحقیق بااستفاده ازپرسشنامه ی شرینگ درچارچوب مدل ابعادهوش هیجانی گلمن برای نمونه 172 نفر از300نفر هوش هیجانی آنان موردسنجش قرارگرفته است همچنین به روش دلفی عملکرد نمایندگان بیمه ی عمر ارزیابی شده است نتایج آماری بدست آمده نشان میدهد بین هوش هیجانی و عملکرد نمایندگان بیمه عمر و نیز هریک ازابعادتشکیل دهنده هوش هیجانی با عملکرد نمایندگان رابطه خطی معنی دار وجود دارد همچنین نتایج بدست آمده ازمدل رگرسیون نشان میدهد که تغییرات عملکرد نمایندگان بیمه ی عمر توسط ابعادخودانگیزی خودکنترلی و مدیریت رابطه قابلیت پیش بینی و تبیین پذیری دارد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل تبیین رابطه هوش هیجانی و ابعادآن باعملکرد نمایندگان بیمه ی عمر با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل تبیین رابطه هوش هیجانی و ابعادآن باعملکرد نمایندگان بیمه ی عمر دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

بررسی استانداردهای LEED & BREEAM برمعماری مدرن نمونه های موردی فرهنگستان علوم کالیفرنیا وشهرمصدر

بررسی استانداردهای LEED & BREEAM برمعماری مدرن نمونه های موردی فرهنگستان علوم کالیفرنیا وشهرمصدر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی استانداردهای LEED & BREEAM برمعماری مدرن نمونه های موردی فرهنگستان علوم کالیفرنیا وشهرمصدر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی استانداردهای LEED & BREEAM برمعماری مدرن نمونه های موردی فرهنگستان علوم کالیفرنیا وشهرمصدر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی استانداردهای LEED & BREEAM برمعماری مدرن نمونه های موردی فرهنگستان علوم کالیفرنیا وشهرمصدر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی استانداردهای LEED & BREEAM برمعماری مدرن نمونه های موردی فرهنگستان علوم کالیفرنیا وشهرمصدر :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امروزه بیش از60درصد مصالح 50درصدانرژی درتولید گرمایش و روشنایی 50درصد اب مصرفی جهان و 80درصد زمین و 60درصد چوب ازهمه منابع موجود درجهان صرف ساختمان سازی و فعالیتهای ساخت و ساز میشود رشد جمعیت اثرات زیانبار بسیاری برمحیط طبیعی برجاگذاشته که درطول زمان منجر به تغییرات آب وهوایی ایجادحفره درلایه ازن نابودی گونه ها و نظم های طبیعی گردیده است این مسائل باعث تغییر دیدگاه انسان نسبت به طبیعت شد درپی این تغییر و تحولات مفهومی به عنوان توسعه پایدار پابه عرصه وجود گذاشت و تعامل محیط و معماری و تاثیر دوسویه آنها بریکدیگر به عنوان توسعه پایدار واردمعماری شد و ازهمین رو معماری پایدار موردتوجه صاحبنظران قرارگرفت همچنین شیوه های مدرن ساختمان سازی بطور چشمگیری توانست این اثار منفی زیست محیطی را کاهش دهد بررسی اجمالی سیستم های BREEAM LEED بعنوان مهمترین سیستم های ارزیابی و رتبه بندی ساختمان و انعکاس آن درنمونه های ذکر شده فرهنگستان علوم کالیفرنیا و شهرمصدر که نمونههای کاملی ازمعماری پایدار هستند موضوع پرداخته شده دراین پژوهش است روش گرداوری اطلاعات دراین مقاله به صورت مطالعاتی و کتابخانه ای می باشد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی بررسی استانداردهای LEED & BREEAM برمعماری مدرن نمونه های موردی فرهنگستان علوم کالیفرنیا وشهرمصدر آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی استانداردهای LEED & BREEAM برمعماری مدرن نمونه های موردی فرهنگستان علوم کالیفرنیا وشهرمصدر و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسی استانداردهای LEED & BREEAM برمعماری مدرن نمونه های موردی فرهنگستان علوم کالیفرنیا وشهرمصدر

دانلود این فایل

بروز رسانی مدل اجزاء محدود در پایش سلامت سازه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

بروز رسانی مدل اجزاء محدود در پایش سلامت سازه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بروز رسانی مدل اجزاء محدود در پایش سلامت سازه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بروز رسانی مدل اجزاء محدود در پایش سلامت سازه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بروز رسانی مدل اجزاء محدود در پایش سلامت سازه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بروز رسانی مدل اجزاء محدود در پایش سلامت سازه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي ژئوتکنيک و مهندسي لرزه اي شهري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

آسیب سازه ای عبارت است از تغییرات در مصالح و یا مشخصات هندسی یک سیستم سازه ای، بطوریکه بروی عملکرد فعلی یا آتی سازه تاثیر گذار باشد. بنابراین برای کنترل این مسئله، فرآیند ارزیابی آسیب که شامل تشخیص وجود آسیب، مکان و اندازه آن است، به عنوان مهمترین قسمت فرآیند پایش سلامت سازه در نظر گرفته می شود. یکی از روش های پایش سلامت سازه، روش بروز رسانی مدل اجزاء محدود است که در آن با استفاده از مقایسه بین داده های تجربی (مدل واقعی) و تحلیلی (ناشی از مدل اجزاء محدود) و بر اساس توابع هدف ساخته شده از اختلاف مقادیر مذکور، و بهینه سازی آن، عملیات شناسایی آسیب انجام می گیرد. در این مقاله آسیب ایجاد شده در سازه با در نظر گرفتن تغییر در مدول الاستیسیته ایجاد شده است. و عملیات بروز رسانی و بهینه سازی بر اساس الگوریتم رقابت استعماری که یک روش نوین در شاخه ی فراکاوشی بهینه سازی می باشد، مورد استفاده قرار گرفته و بروی سازه ها ی خرپایی دو بعدی و قاب دوبعدی اعمال می گردد تا شناسایی آسیب انجام گیرد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بروز رسانی مدل اجزاء محدود در پایش سلامت سازه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بروز رسانی مدل اجزاء محدود در پایش سلامت سازه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و بررسی کامل هدایت میشوید

بروز رسانی مدل اجزاء محدود در پایش سلامت سازه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دانلود این فایل

بررسی کاربرد وجه و زمان فعل در نوشتار دانش آموزان دختر دوم تا پنجم ابتدایی شهر کرمان

بررسی کاربرد وجه و زمان فعل در نوشتار دانش آموزان دختر دوم تا پنجم ابتدایی شهر کرمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی کاربرد وجه و زمان فعل در نوشتار دانش آموزان دختر دوم تا پنجم ابتدایی شهر کرمان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کاربرد وجه و زمان فعل در نوشتار دانش آموزان دختر دوم تا پنجم ابتدایی شهر کرمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی کاربرد وجه و زمان فعل در نوشتار دانش آموزان دختر دوم تا پنجم ابتدایی شهر کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی کاربرد وجه و زمان فعل در نوشتار دانش آموزان دختر دوم تا پنجم ابتدایی شهر کرمان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي ادبيات کودک و نوجوان

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این پژوهش به توصیف مقوله های وجه و زمان در نوشتار دانش آموزان دختر پایه های ذوم تا پنجم ابتدایی شهر کرمان میپردازدچهار چوب نحوی پژوهش نظریه نقش گرای مقوله ومیزان هلیدی است که امروزه به دستور نظام مند نقش گرا مشهور است بیش از چها ر هزار بند نوشته شده توسط افراد جامعه نمونه که به طور تصادفی ار بین دانش آموزان انتخاب شدهاند مورد بررسی قرار گرفته است یافته ها حاکی از این است که درنوشتار دانش آموزش آموزان کاربرد وجوه فعل در پایه های مختلف متفاوت است وجه اخباری از بیشترین بسامد وقوع برخوردار بوده است اما کاربرد آن در پایه های مختلف دستخوش تغییراتی شده است این تغییرات البته به میزان کمتر در سایر وجوه به چشم میخورد افزایش پایه تحصیلی علیرغم منفی برکاربرد وجه اخباری براستفاده از وجوه التزامی و غیر شخصی تاثیر مثبت داشته است در کاربرد مقوله ی زمان نیز در عین استفاده بیشتر از زمان گذشته اخبار ی به عنوان زمان غالب از تمامی زمانهای فعل استفاده شده و نحوه یکاربرد آن ها افزایش قابلیت نوشتن به زمان های مختلف را در پایه های تحصیلی نشان داده است ظهور بسیار از ساخت های نحوی پیچیده و افزایش کاربدها در جریان افزایش پایه تحصیلی نقش مثبت آموز را در پیشرفت گونه نوشتاری زبان نشان می دهد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره ی ثبت ابزاری ازسال 1837 تا 2014 میلادی

 مقاله نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره ی ثبت ابزاری ازسال 1837 تا 2014 میلادی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره ی ثبت ابزاری ازسال 1837 تا 2014 میلادی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره ی ثبت ابزاری ازسال 1837 تا 2014 میلادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره ی ثبت ابزاری ازسال 1837 تا 2014 میلادی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره ی ثبت ابزاری ازسال 1837 تا 2014 میلادی :

چکیده:
مدیریت ژئومورفولوژی در سواحل و پایش تغییرات خط ساحلی دراستان های شمالی، مستلزم آگاهی از نوسانات سطح تراز آب دریای خزر دردوره های تاریخی وثبت ابزاری می باشد. نوسانات سطح تراز آب نتیجه تغییرات آب وهوایی، تغییرات آبدهی رودهای حوضه آبریزدریا ی خزر بخصوص رودخانه ولگا و عناصر اقلیمی حوضه آبریز دریای خزر می باشد. درطولچند سال اخیر، تغییرات قابل توجهی درشرایط آب وهوایی حوضه ولگا رخ داده است، افزایشدمای هوا و تغییرات آب وهوایی برمیزان دبی رودخانه ولگا تاثیر داشته است. 83 درصدکل آبورودی از طریق رودخانه ها، مربوط به رودخانه ولگا می باشد. طول نوار ساحلی دربخشجنوبی دریای خزر 780 کیلومتراست. نوسان سطح آب دریای خزر درطول دوره تاریخی( 3500سال گذشته)در حدود 15 متر بوده است، درحالی که درطول 177 سال گذشته (دوره ثبت ابزاری )3/75 متر و بالاآمدگی شدید بین سالهای 1356 تا 1374 در حدود 2/53 متر بوده است. درسال 2014 میلادی سطح آب دریا حداقل 12 سانتی متر پائین تر از سال 2013 ثبتشده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که نوسان سطح آب دریای خزر،سبب شده حریم دریای خزر از نظرعلمی، کارایی خودش را از دست بدهد و مخاطراتژئومورفولوژیکی وزیست محیطی در منطقه ی ساحلی ایجاد نموده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره ی ثبت ابزاری ازسال 1837 تا 2014 میلادی آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره ی ثبت ابزاری ازسال 1837 تا 2014 میلادی و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره ی ثبت ابزاری ازسال 1837 تا 2014 میلادی

دانلود این فایل

مقاله تاثیر ایستگاه های پخش سیلاب بر پهنه بندی سیلاب رودخانه ها (مطالعه موردی: مسیل جارمه اندیمشک)

 مقاله تاثیر ایستگاه های پخش سیلاب بر پهنه بندی سیلاب رودخانه ها (مطالعه موردی: مسیل جارمه اندیمشک)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر ایستگاه های پخش سیلاب بر پهنه بندی سیلاب رودخانه ها (مطالعه موردی: مسیل جارمه اندیمشک) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر ایستگاه های پخش سیلاب بر پهنه بندی سیلاب رودخانه ها (مطالعه موردی: مسیل جارمه اندیمشک) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر ایستگاه های پخش سیلاب بر پهنه بندی سیلاب رودخانه ها (مطالعه موردی: مسیل جارمه اندیمشک)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر ایستگاه های پخش سیلاب بر پهنه بندی سیلاب رودخانه ها (مطالعه موردی: مسیل جارمه اندیمشک) :

چکیده:
از راهکارهای مهم برای مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک احداث ایستگاههای پخش سیلاب می باشد.در این تحقیق جهت تعیین اثر بخشی ایستگاه پخش سیلاب اقدام به پهنه بندی خطر سیلاب با دوره بازگشتهای 2،5،10،25 و 50 ساله در پایین دست مسیل جارمه با استفاده از مدل HEC-RAS 5 ، Arc viewو الحاقیه آن با نام HEC-GeoRAS گردید. پلان مسیر با استفاده از عملیات نقشه برداری تهیه شد. ضریب زبری با استفاده از مشاهدات صحرایی 5جداول استاندارد و بر پایه روش کاون تعیین گردید. نتایج نشان داد سطح آبدر همه سیلاب ها کاهش یافته و مقادیر متوسط آن برای سیلاب های 2 تا 50 سال برابر 1/27، 1/19 ، 1/09 ، 0/85 ، 0/81 متر می باشد. با مقایسه نقشه های پهنه بندی سیلاب قبل و بعد از احداث ایستاه پخش سیلاب مشاهده گردید که کل اراضی آزاد شده در سیلاب 25ساله 0/96 هکتار می باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله بررسی افزایش روند توسعه کشاورزی به کمک رایانه

 مقاله بررسی افزایش روند توسعه کشاورزی به کمک رایانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی افزایش روند توسعه کشاورزی به کمک رایانه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی افزایش روند توسعه کشاورزی به کمک رایانه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی افزایش روند توسعه کشاورزی به کمک رایانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی افزایش روند توسعه کشاورزی به کمک رایانه :

چکیده:
امروزه اطلاعات رکن اساسی هر گونه عملیاتی را تشکیل می دهد. خواه این عملیات اقتصادی، بازرگانی و یا کشاورزی باشد.نحوه دستیابی به اطلاعات، جمعآوری و پردازش آنها مبنای علمی جدیدی شده است که فن آوری اطلاعات نام دارد وشاخهای از علوم رایانهای میباشد. کشاورزی نیز که یکی از شاخه های علوم کاربردی می باشد از این دگرگونی ها بی نصیبنمانده است و با توجه به مشکلات و مسائلی که در بخش کشاورزی موجود بوده و میباشد. لزوم استفاده از این فنآوریبیش از پیش آشکار گردیده و زمینه ظهور کشاورزی دقیق فراهم گردید. افزایش توان و آمادگی سیاست گذاران،پژوهشگران بخش کشاورزی برای درک پیچیدگی های فزاینده و ارائه راه حلهای راهبردی نیازمند شناختی عالمانه وبهنگام از رویدادهای جهانی و دیدگاه های نظری دیگر صاحب نظران است. علوم رایانه ای به عنوان بستر ساز اطلاع رسانیشاید بزرگترین فرصت برای پژوهشگران بخش کشاورزی محسوب شود. بهره برداری از این فرصت که نیاز مند ابزار، دانشو مهارت است، در شرایط کنونی کشور ما یکی از اساسیترین ضرورت هاست. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مهمترینچالشها و مسائل جهانی و ملی توسعه کشاورزی و روستایی، سعی شده است تا جایگاه مدیریت دانش و اطلاعات به عنوانیک فرصت در مواجهه با این مسائل تبیین شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله پیامد صنایع وابسته به زغالسنگ بر محیط های شهری کجاور و لزوم کنترل مداوم رعایت استاندارد های مربوطه

 مقاله پیامد صنایع وابسته به زغالسنگ بر محیط های شهری کجاور و لزوم کنترل مداوم رعایت استاندارد های مربوطه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیامد صنایع وابسته به زغالسنگ بر محیط های شهری کجاور و لزوم کنترل مداوم رعایت استاندارد های مربوطه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیامد صنایع وابسته به زغالسنگ بر محیط های شهری کجاور و لزوم کنترل مداوم رعایت استاندارد های مربوطه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پیامد صنایع وابسته به زغالسنگ بر محیط های شهری کجاور و لزوم کنترل مداوم رعایت استاندارد های مربوطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیامد صنایع وابسته به زغالسنگ بر محیط های شهری کجاور و لزوم کنترل مداوم رعایت استاندارد های مربوطه :

چکیده:
یکی ازلازمه های مناطق صنعتی کنترل آلاینده های زیست محیطی می باشد به ویژه اگر صنایع مذکور درنزدیکی مناطق شهری باشد سوخت های فسیلی درمطالعات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردارند علیرغم این که طبیعت صنایع مرتبط به سوختهای فسیلی ازجمله زغالسنگ با آلودگی محیط زیست فراوانی همراه می باشد اما متاسفانه امروزه پیشی گرفتن منافع اقتصادی برملاحظات زیست محیطی سبب شده است که بعضی ازاین موارد نادیده گرفته شود لذا بایستی توجه به محیط زیست کنترل یا حذف آلاینده های زیست محیطی و رعایت استانداردهای مربوطه همواره مورد نظر قرارگیرد پایش مستمر الاینده ها و داده های پیوسته مکانی دربرنامه ریزی و دربراورد خطرات واتخاذ تصمیمات مدیریتی زیست محیطی مناسب نقش مهمی ایفا می کند بدین جهت دراین مقاله سعی شده است که آلودگی های فعالیت های معدنی زغال سنگ و صنایع وابسته به آن برمحیط شهری بحث شده و برلزوم پایش مداوم آن تاکید گردد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی مقاله پیامد صنایع وابسته به زغالسنگ بر محیط های شهری کجاور و لزوم کنترل مداوم رعایت استاندارد های مربوطه وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله پیامد صنایع وابسته به زغالسنگ بر محیط های شهری کجاور و لزوم کنترل مداوم رعایت استاندارد های مربوطه شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله پیامد صنایع وابسته به زغالسنگ بر محیط های شهری کجاور و لزوم کنترل مداوم رعایت استاندارد های مربوطه

دانلود این فایل

مقاله عملکرد غشاء نانو کامپوزیت پلی سولفون/نانو ذرات TiO2 در جدا سازی گازها

 مقاله عملکرد غشاء نانو کامپوزیت پلی سولفون/نانو ذرات TiO2 در جدا سازی گازها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عملکرد غشاء نانو کامپوزیت پلی سولفون/نانو ذرات TiO2 در جدا سازی گازها دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عملکرد غشاء نانو کامپوزیت پلی سولفون/نانو ذرات TiO2 در جدا سازی گازها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عملکرد غشاء نانو کامپوزیت پلی سولفون/نانو ذرات TiO2 در جدا سازی گازها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عملکرد غشاء نانو کامپوزیت پلی سولفون/نانو ذرات TiO2 در جدا سازی گازها :

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

الهام حاج هاشمی – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا امید خواه – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس
مجید پاکیزه – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد مقدم – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق غشاء شبکه ترکیبی پلی سولفون/ TiO2 به روش ریخته گری محلول ساخته شد نانوذرات TiO2 با درصد های وزنی مختلف به محلول ریخته گری اضافه شدند و اثر افزیاش نانوذرات TiO2 برتراوایی انتخاب پذیری غشا پلی سولفون مورد بررسی قرارگرفت

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله عملکرد غشاء نانو کامپوزیت پلی سولفون/نانو ذرات TiO2 در جدا سازی گازها روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله عملکرد غشاء نانو کامپوزیت پلی سولفون/نانو ذرات TiO2 در جدا سازی گازها

دانلود این فایل

تاثیر یک دوره تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان معلول شنوایی

تاثیر یک دوره تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان معلول شنوایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر یک دوره تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان معلول شنوایی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر یک دوره تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان معلول شنوایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر یک دوره تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان معلول شنوایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر یک دوره تمرینات ریباندتراپی بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان معلول شنوایی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره سراسري تحول و نوآوري در علوم انساني

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ریباند تراپی از تعادل ایستا و پویای دانش آموزان معلول شنوایی پسر بود. تحقیق حاضر که در سال 1393 انجام شده یک مطالعه نیمه تجربی با اندازه گیری های پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر ناشنوا و مقطع دبیرستان شهر بابل که تعداد آن ها به 36 نفر بود تشکیل می دادند که از بین آن ها تعداد 24 نفر به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب متن در دو گروه 12 نفری کنترل و تجربی قرار گرفتند. به منظور ارزیابی تعادل ایستا آزمودنی ها از آزمون ایستادن لک لک و برای ارزیابی تعادل پویا از آزمون برخاستن و رفتن استفاده شد. هشت هفته 45 دقیقه ای شرکت در تمرینات ریباند تراپی به عنوان پروتکل تمرینی گروه تجربی در نظر گرفته شد. در این مدت گروه کنترل به فعالیت های روزانه خود مشغول بودند. همچنین در پایان دوره پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار SPSS کنجد باز نسخه 16) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تعادل ایستا و پویایی گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از دوره تمرین، تفاوت معنی داری وجود دارد. براساس نتایج این تحقیق استفاده از تمرینات ریباند تراپی را می توان به عنوان شیوه ای برای بهبود تعادل پویا و ایستادن دانش آموزان معلول شنوایی توصیه نمود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل