مقاله تعیید طول کلمه بهینه برای محاسبات ممیز ثابت الگوریت تشکیل تصویر در رادارروزنه مصنوعی

 مقاله تعیید طول کلمه بهینه برای محاسبات ممیز ثابت الگوریت تشکیل تصویر در رادارروزنه مصنوعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعیید طول کلمه بهینه برای محاسبات ممیز ثابت الگوریت تشکیل تصویر در رادارروزنه مصنوعی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیید طول کلمه بهینه برای محاسبات ممیز ثابت الگوریت تشکیل تصویر در رادارروزنه مصنوعی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعیید طول کلمه بهینه برای محاسبات ممیز ثابت الگوریت تشکیل تصویر در رادارروزنه مصنوعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیید طول کلمه بهینه برای محاسبات ممیز ثابت الگوریت تشکیل تصویر در رادارروزنه مصنوعی :

چکیده:
امروزه رادارهای روزنه مصنوعی SAR کاربردهای وسیعی در عکس برداری هوایی و دیده بانی سطح زمین دارند ازمهمترین چالش های پیاده سازی بخش پردازشی این رادارها، نگاشت فضای سیگنال داده خام به فضای تصویر و درواقع پیاده سازی الگوریتم های تشکیلتصویر است پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم های تشکیل تصویر SAR با استفاده از محاسبات ممیز شناور و ممیز ثابت قابل انجام است کهپیاده سازی به صورت ممیز ثابت به سخت افزار بسیار کمتری نیاز دارد در پیاده سازی ممیز ثابت طول کلمه محاسبات باید طوری انتخاب شود تا دقت محاسبات در حد قابل قبول باشد در اید مقاله برای تشکیل تصویر از روی داده خام رادار SAR از الگوریتم RDA استفاده می شود ابتدا مدل سیستم با محاسبات ممیز شناور در محیط نرم افزار MATLAB ایجاد می شود و سپس از روی آن مدل ممیز ثابت سیستم استخراج می شود با مقایسه تصویر خروجی مدل ممیز ثابت با تصویر خروجی مدل ممیز شناور، طول کلمه بهینه برای مدل ممیز ثابت الگوریتم به دست می آید .

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله بررسی راهکارهای تقویت روحیه پژوهش در دانشجویان تربیت معلم کشور تاجیکستان

 مقاله بررسی راهکارهای تقویت روحیه پژوهش در دانشجویان تربیت معلم کشور تاجیکستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی راهکارهای تقویت روحیه پژوهش در دانشجویان تربیت معلم کشور تاجیکستان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی راهکارهای تقویت روحیه پژوهش در دانشجویان تربیت معلم کشور تاجیکستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی راهکارهای تقویت روحیه پژوهش در دانشجویان تربیت معلم کشور تاجیکستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی راهکارهای تقویت روحیه پژوهش در دانشجویان تربیت معلم کشور تاجیکستان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
امه کلثوم غلامحسین زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
زینب فرج زاده بی بالان – دانشجوی دکترای دانشگاه پداگوگی تاجیکستان

چکیده:
در این تحقیق راهکارهای تقویت روحیه پژوهش دانشجویان تربیت معلم بررسی گردیده است. بدینمنظور 220 نفر از دانشجویان دختر انتخاب شدهاند. آزمودنیها از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد آزمونقرار گرفتند. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی از نوع زمینهیابی میباشد. نتایج پژوهش حاضر مبین آناست که راهکارهای تقویت روحیه پژوهشگری در دانشجویان ، عوامل اقتصادی، آموزشی و محیطی-اجتماعی است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله DESIGN OF MASONRY INFILLED REINFORCED CONCRETE FRAMES IN DIFFERENT SEISMIC CODES

 مقاله DESIGN OF MASONRY INFILLED REINFORCED CONCRETE FRAMES IN DIFFERENT SEISMIC CODES

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله DESIGN OF MASONRY INFILLED REINFORCED CONCRETE FRAMES IN DIFFERENT SEISMIC CODES دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله DESIGN OF MASONRY INFILLED REINFORCED CONCRETE FRAMES IN DIFFERENT SEISMIC CODES کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله DESIGN OF MASONRY INFILLED REINFORCED CONCRETE FRAMES IN DIFFERENT SEISMIC CODES،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله DESIGN OF MASONRY INFILLED REINFORCED CONCRETE FRAMES IN DIFFERENT SEISMIC CODES :

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

T Mahdi – Assistance professor, Building and Housing Research Centre, Tehran
M Khorramiazar – Expert, Building and Housing Research Centre, Tehran, Iran

چکیده:

Masonry infilled reinforced concrete frames are among the most widely used types of buildings in Iran. In the past, masonry infill walls have often been treated as nonstructural elements in buildings, and their effects are not included in the analysis and design procedure. Furthermore, the interaction between infill and frame is usually ignored in the design procedure. Past experience has shown that
infill walls have significant positive or negative effects on the global behavior of buildings and, therefore, should be addressed appropriately. This paper reviews and compares analysis and design provisions of this system in various seismic design codes and identifies the most important issues that are related to it. Stiffness, strength, natural period, response reduction factor, irregularities, and effect of openings are among the items discussed in this paper.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

کابل کشی شبکه (ایجاد کابل X-Over)

کابل کشی شبکه (ایجاد کابل X-Over)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کابل کشی شبکه (ایجاد کابل X-Over) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کابل کشی شبکه (ایجاد کابل X-Over) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کابل کشی شبکه (ایجاد کابل X-Over)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کابل کشی شبکه (ایجاد کابل X-Over) :

کابل کشی شبکه (ایجاد کابل X-Over)

کابل های کراس CAT5 UTP که از آنان با نام X-over نیز نام برده می شود ، یکی از متداولترین کابل های استفاده شده پس از کابل های Straight می باشند . با استفاده از کابل های فوق ، می توان دو کامپیوتر را بدون نیاز به یک هاب و یا سوئیچ به یکدیگر متصل نمود. با توجه به این که هاب عملیات X-over را به صورت داخلی انجام می دهد ، در زمانی که یک کامپیوتر را به یک هاب متصل می نمائیم ، صرفا” به یک کابل Straight نیاز می باشد . در صورتی که قصد اتصال دو کامپیوتر به یکدیگر را بدون استفاده از یک هاب داشته باشیم ، می بایست عملیات X-over را به صورت دستی انجام داد و کابل مختص آن را ایجاد نمود.

چرا به کابل های X-over نیاز داریم ؟
در زمان مبادله داده بین دو دستگاه ( مثلا” کامپیوتر ) ، یکی از آنان به عنوان دریافت کننده و دیگری به عنوان فرستنده ایفای وظیفه می نماید . تمامی عملیات ارسال داده از طریق کابل های شبکه انجام می شود .یک کابل شبکه از چندین رشته سیم دیگر تشکیل می گردد. از برخی رشته سیم ها به منظور ارسال داده و از برخی دیگر به منظور دریافت داده استفاده می شود. برای ایجاد یک کابل X-over از رویکرد فوق استفاده شده و TX ( ارسال ) یک سمت به RX (دریافت ) سمت دیگر، متصل می گردد . شکل زیر نحوه انجام این عملیات را نشان می دهد :……………

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل کابل کشی شبکه (ایجاد کابل X-Over) با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل کابل کشی شبکه (ایجاد کابل X-Over) دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

مقاله حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری)

 مقاله حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری) :

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در دانشگاه آزاد ساری انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهششامل کارکنان دانشگاه آزاد ساری بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 108 نفر تعیین و نمونهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای فرآیند چهار مرحله ای گلد 2001 با ضریب الفای کرونباخ 0/83 وپ رسشنامه سرمایه فکری بنتیس 1998 درسه بعد سرمایه انسانی سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه ای با ضریب آلفای0/85 بوده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون هایK-S ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرمافزار آماری SPSSانجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه معناداری بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در کارکنان دانشگاه آزاد ساری وجود دارد و 64/3درصد تغییرات سرمایه فکری را متغیر مدیریت دانش تبیین میکند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت مقاله حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله حاکمیت مدیریت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد ساری)

دانلود این فایل

مقاله ارزیابی اثر استخراج لایه‌های ذغال بر گالری‌های معدنی با توجه به داده‌های رفتارنگاری – مطالعه موردی: معدن بزرگ پابدانا

 مقاله ارزیابی اثر استخراج لایه‌های ذغال بر گالری‌های معدنی با توجه به داده‌های رفتارنگاری –  مطالعه موردی: معدن بزرگ پابدانا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی اثر استخراج لایه‌های ذغال بر گالری‌های معدنی با توجه به داده‌های رفتارنگاری – مطالعه موردی: معدن بزرگ پابدانا دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی اثر استخراج لایه‌های ذغال بر گالری‌های معدنی با توجه به داده‌های رفتارنگاری – مطالعه موردی: معدن بزرگ پابدانا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی اثر استخراج لایه‌های ذغال بر گالری‌های معدنی با توجه به داده‌های رفتارنگاری – مطالعه موردی: معدن بزرگ پابدانا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی اثر استخراج لایه‌های ذغال بر گالری‌های معدنی با توجه به داده‌های رفتارنگاری – مطالعه موردی: معدن بزرگ پابدانا :

محل انتشار: هشتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

وحید معاذاللهی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ،‌ دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رحمان‌نژاد – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

در معادن زغالسنگ فشار وارد بر سیستم نگهداری گالری‌های تهویه و باربری عمدتاً ناشی از استخراج لایه‌های ذغالی در کارگاه استخراج است. بنابراین بایستی سیستم نگهداری به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت تحمل این فشارها را داشته باشد. در مقاله حاضر تأثیر استخراج ذغال بر روی گالری‌های معدنی به وسیله عملیات رفتارنگاری در گالری پست 5 معدن پابدانا واقع در حوزه تأثیر کارگاه‌های 245 پسرو و پیشرو مطالعه شده است. در این راستا ایستگاه‌های رفتارنگاری در گالری مذکور در محدوده جلو جبهه‌کار کارگاه استخراج نصب شد. نتایج حاصل از ثبت همگرایی در مدت 1 سال و اثرات ناشی از عملیات استخراجی در کارگاه جبهه‌کار بلند بر روی گالری مزبور در تحقیق حاضر بررسی شده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی: مقاله ارزیابی اثر استخراج لایه‌های ذغال بر گالری‌های معدنی با توجه به داده‌های رفتارنگاری – مطالعه موردی: معدن بزرگ پابدانا
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله ارزیابی اثر استخراج لایه‌های ذغال بر گالری‌های معدنی با توجه به داده‌های رفتارنگاری – مطالعه موردی: معدن بزرگ پابدانا را در ادامه مطلب ببینید
مقاله ارزیابی اثر استخراج لایه‌های ذغال بر گالری‌های معدنی با توجه به داده‌های رفتارنگاری – مطالعه موردی: معدن بزرگ پابدانا

دانلود این فایل

معرفی نظریه گشتالت و بررسی آن در بارگاه مطهر امام رضا (ع)

معرفی نظریه گشتالت و بررسی آن در بارگاه مطهر امام رضا (ع)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

معرفی نظریه گشتالت و بررسی آن در بارگاه مطهر امام رضا (ع) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معرفی نظریه گشتالت و بررسی آن در بارگاه مطهر امام رضا (ع) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي معرفی نظریه گشتالت و بررسی آن در بارگاه مطهر امام رضا (ع)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن معرفی نظریه گشتالت و بررسی آن در بارگاه مطهر امام رضا (ع) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و مديريت شهري ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

نظریه گشتالت از جمله مکاتب تاثیرگذار در قرن بیستم است که به معماری وارد شده است . با توجه به شیوه متفاوت توجه به ادراک در این مکتب، در بسیاری از مقالات به لزوم بررسی این سیستم ادراکی و نحوه عمل آن در طراحی توجه شده است؛ اما بیشتر آ نها درحد بررسی مبانی نظری گشتالت هستند و به حضور این مکتب در طراحی های ایرانی واسلامی توجه نکرده اند . به این ترتیب، این پرسش مطرح می شودکه آیا میتوان با این نظریه طراحی های ایرانی و اسلامی را تحلیل نمود . برای یافتن پاسخ این پرسش، ابتدانظریه گشتالت و رابطه آن با مفاهیم معماری منظر و سپس ظرفیت های آن در طراحی حرم امام رضا (ع) مورد مطالعه قرارگرفت .

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله ارائه توابع رگرسیون خطی،نمایی و لگاریتمی مقدار سوخت بهینه مصرف شده خودروهای سواری در تقاطعات چراغدار دو فاز و سه فاز

 مقاله ارائه توابع رگرسیون خطی،نمایی و لگاریتمی مقدار سوخت بهینه مصرف شده خودروهای سواری در تقاطعات چراغدار دو فاز و سه فاز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه توابع رگرسیون خطی،نمایی و لگاریتمی مقدار سوخت بهینه مصرف شده خودروهای سواری در تقاطعات چراغدار دو فاز و سه فاز دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه توابع رگرسیون خطی،نمایی و لگاریتمی مقدار سوخت بهینه مصرف شده خودروهای سواری در تقاطعات چراغدار دو فاز و سه فاز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارائه توابع رگرسیون خطی،نمایی و لگاریتمی مقدار سوخت بهینه مصرف شده خودروهای سواری در تقاطعات چراغدار دو فاز و سه فاز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه توابع رگرسیون خطی،نمایی و لگاریتمی مقدار سوخت بهینه مصرف شده خودروهای سواری در تقاطعات چراغدار دو فاز و سه فاز :

چکیده:
تقاطع های همسطح شهری محل عبور حرکت هایی در جهات مختلف هستند و لذا از ظرفیت کمتری نسبت به معابر متقاطع برخوردارند. هدف اصلی عملکرد چراغهای راهنمایی، تنظیم جریان عبور وسایل نقلیه با حداکثر ایمنی، حداکثر گذردهی و حداقل تاخیر می باشد. همواره ارائه زمانبندی بهینه در تقاطعات چراغدار به منظور کاهش مقدار مصرف سوخت خودروهای ورودی به رویکردهای مختلف تقاطع از اهمیت بالایی در مدیریت مصرف سوخت برخوردار می باشد. هدف از این پژوهش شبیه سازی مقدار مصرف سوخت خودروهای ورودی در تقاطعات دوفاز و سه فاز با احجام زیر اشباع، اشباع و فوق اشباع می باشد. بدین منظور ابتدا ده تقاطع دوفاز و ده تقاطع سه فاز با احجام ورودی مختلف در نرم افزار سینکرو شبیه سازی شده، مقدار مصرف سوخت بهینه شده کلیه خودروهای ورودی در هر رویکرد از تقاطع تعیین شده و سپس توابع رگرسیون خطی، نمایی و لگاریتمی مقدار سوخت بهینه شده با تاخیر، طول صف، مسافت سفر و زمان سفر بدست آمده از شبیه سازی تقاطع ارائه شده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله غنی سازی های ورمی کمپوست با تیمارهای مختلف (باکتریایی و شیمیایی) و تاثیر آن بر فتوسنتز، هدایت روزنه ای، عملکرد بذر و تعداد خوشه در گیاه کلزا

 مقاله غنی سازی های ورمی کمپوست با تیمارهای مختلف (باکتریایی و شیمیایی) و تاثیر آن بر فتوسنتز، هدایت روزنه ای، عملکرد بذر و تعداد خوشه در گیاه کلزا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله غنی سازی های ورمی کمپوست با تیمارهای مختلف (باکتریایی و شیمیایی) و تاثیر آن بر فتوسنتز، هدایت روزنه ای، عملکرد بذر و تعداد خوشه در گیاه کلزا دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله غنی سازی های ورمی کمپوست با تیمارهای مختلف (باکتریایی و شیمیایی) و تاثیر آن بر فتوسنتز، هدایت روزنه ای، عملکرد بذر و تعداد خوشه در گیاه کلزا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله غنی سازی های ورمی کمپوست با تیمارهای مختلف (باکتریایی و شیمیایی) و تاثیر آن بر فتوسنتز، هدایت روزنه ای، عملکرد بذر و تعداد خوشه در گیاه کلزا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله غنی سازی های ورمی کمپوست با تیمارهای مختلف (باکتریایی و شیمیایی) و تاثیر آن بر فتوسنتز، هدایت روزنه ای، عملکرد بذر و تعداد خوشه در گیاه کلزا :

چکیده:
کلزا به عنوان یکی از مهم ترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح می باشد. غنی سازی ورمی کمپوست می تواند اثر بخشی آن را افزایش دهد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر غنی سازی ورمی کمپوست بر عملکرد بذر، تعداد خوشه و شاخص های فتوسنتز و هدایت روزنه ای در گیاه کلزا انجام شد. برای این منظور تیمارهای باکتریایی و کودی در چهار سطح با خاک مخلوط و پس از 4 ماه شاخص های مذکور اندازه گیری شد. نتایج نشان داد به جز تیمار VC+N (ورمی کمپوست غنی شده با اوره) بقیه تیمارهای ورمی کمپوستی اختلاف معنی داری در مقدار هدایت روزنه ای و فتوسنتز نداشتند. با افزایش سطح تیمارها مقدار هدایت روزنه ای و فتوسنتز افزایش یافت. تیمار VC+NSP (ورمی کمپوست غنی شده با نیتروژن، گوگرد و فسفر) دارای بیشترین مقدار وزن بذر و تعداد خوشه بود و تیمار VC+N دارای کمترین مقدار این دو شاخص بود. با افزایش سطح تیمارها مقدار وزن کل دانه و تعداد خوشه ها بیشتر شد ولی سطح چهار تیمار VC+NSP مقدار عملکردش کاهش یافت. در نهایت مشخص شد غنی سازی ورمی کمپوست در صورتی که با تیمارهای مناسب انجام گردد می تواند نتایج بسیار موثری بر عملکرد گیاه کلزا داشته باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون و بهره وری ماشین آلات کشاورزی در محصولات زراعی استان کرمان

 مقاله بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون و بهره وری ماشین آلات کشاورزی در محصولات زراعی استان کرمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون و بهره وری ماشین آلات کشاورزی در محصولات زراعی استان کرمان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون و بهره وری ماشین آلات کشاورزی در محصولات زراعی استان کرمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون و بهره وری ماشین آلات کشاورزی در محصولات زراعی استان کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون و بهره وری ماشین آلات کشاورزی در محصولات زراعی استان کرمان :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

حسین مهرابی بشرآبادی – استادیار و رئیس بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید گیلانپور – محقق موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده:

بخش کشاورزی یکی از بخش های عمده اقتصادی استان کرمانبوده وحدود 40 درصد اقتصاد استان را تشکیل می دهد. از سوی دیگر سطح مکانیزاسیون و بهره وری عوامل تولید ، یکی از مباحث اصلی در بخش کشاورزی بوده و رابطه آن با اندازه مزرعه حائز اهمیت است. در این مقاله رابطه اندازه بین مزرعه با سطح مکانیزاسیون و بهره وری ماشین آلات کشاورزی در 8 محصول عمده زراعی استان کرمان شامل گندم، جو، ذرت، عدس، نخود، سیب زمینی، چغندرقند و آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تحقیق با استافاده از چارچوب نمونه گیری هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری گردیده که در این راستا از اطلاعات مربوط به 1283 بهره بردار(در 8 محصول عمده زراعی استان ) در سال زراعی 83- 82 استفاده شده است. برای طبقه بندی اندازه مزارع از روش دانیلوس و برای بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون از روش تجزیه و تحلیل واریانس استفاده شده است. از رهیافت تابع تولید برای بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با بهره وری متوسط و بهره وری نهایی ماشین آلات کشاورزی استفاده شده است. در این راستا از شاخص دیویژیا برای تخمین استفاده شده است. مقایسه بهره وری متوسط و بهره وری نهایی ماشین آلات در بین طبقات مختلف بهره برداری با روش متغیرهای موهومی و تجزیه و تحلیل واریانس صورت گرفته است نتایج بدست آمده نشان دهنده رابطه همجهت معنی دار بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون در مورد مجموع محصولات کورد مطالعه است، گرچه در مورد هر یک از محصولات مورد مطالعه ، نتایج با هم تفاوت دارد . همچنین نتایج بدست آمده نشان دهنده رابطه همجهت معنی دار بین اندازه مزرعه و بهره وری ماشین آلات کشاورزی (نهائی و متوسط) بطور کلی است ولی در مورد هر یک از محصولات مورد مطالعه ، نتایج متفاوتی وجود دارد که در اصل مقاله به آنها اشاره شده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت مقاله بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون و بهره وری ماشین آلات کشاورزی در محصولات زراعی استان کرمان وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون و بهره وری ماشین آلات کشاورزی در محصولات زراعی استان کرمان

دانلود این فایل