اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی واقعیتدرمانی گروهی بر بهبود مسیولیت پذیری، و خود کنترلیدانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان به مرحله ی اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان فارسان در سال تحصیلی 95-1394 بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای تعداد 150 دانش آموز انتخاب شدند و سپس 30 نفر که نمره آنان از پرسشنامه مسیولیتپذیری یک انحراف معیار پایین تر بود انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه 15 نفر) منسوب شدند. گروه های آزمایش و کنترل طی دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمونپرسشنامه های مسیولیت پذیری (کردلو، 1389 و خود کنترلی (تانجی 2004) را تکمیل کردند. سپس گروهآزمایش طی 9 جلسه ی 90 دقیقه ای واقعیت درمانی به شیوه گلاسر را دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانسچند متغیری نشان داد که ارایه واقعیت درمانی بر روی افزایش میانگین نمرات مسیولیت پذیری و خود کنترلیدانش آموزان موثر بوده است (P<0/05). نتیجه گیری شد که ارایه واقعیت درمانی بر روی بهبود متغیرهایپژوهش موثر بوده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل