اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی واقعیتدرمانی گروهی بر بهبود مسیولیت پذیری، و خود کنترلیدانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان فارسان به مرحله ی اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان فارسان در سال تحصیلی 95-1394 بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای تعداد 150 دانش آموز انتخاب شدند و سپس 30 نفر که نمره آنان از پرسشنامه مسیولیتپذیری یک انحراف معیار پایین تر بود انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه 15 نفر) منسوب شدند. گروه های آزمایش و کنترل طی دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمونپرسشنامه های مسیولیت پذیری (کردلو، 1389 و خود کنترلی (تانجی 2004) را تکمیل کردند. سپس گروهآزمایش طی 9 جلسه ی 90 دقیقه ای واقعیت درمانی به شیوه گلاسر را دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانسچند متغیری نشان داد که ارایه واقعیت درمانی بر روی افزایش میانگین نمرات مسیولیت پذیری و خود کنترلیدانش آموزان موثر بوده است (P<0/05). نتیجه گیری شد که ارایه واقعیت درمانی بر روی بهبود متغیرهایپژوهش موثر بوده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل