مقاله بررسی رابطه یادگیری واعتماد سازمانی در بخش اداره کارکنان تعمیرات شرکت نفت آبادان

 مقاله بررسی رابطه یادگیری واعتماد سازمانی در بخش اداره کارکنان تعمیرات شرکت نفت آبادان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه یادگیری واعتماد سازمانی در بخش اداره کارکنان تعمیرات شرکت نفت آبادان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه یادگیری واعتماد سازمانی در بخش اداره کارکنان تعمیرات شرکت نفت آبادان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه یادگیری واعتماد سازمانی در بخش اداره کارکنان تعمیرات شرکت نفت آبادان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه یادگیری واعتماد سازمانی در بخش اداره کارکنان تعمیرات شرکت نفت آبادان :


محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات:26
نویسنده(ها):
سیده منا علی کوثری – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزادعلوم وتحقیقات خوزستان،اهواز،ایران
مریم زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزادعلوم وتحقیقات خوزستان،اهواز،ایران

چکیده:
هدف. هدف از این تحقیق بررسی رابطه یادگیری اجتماعی براعتماد سازمانی کارکنان تعمیرات منازل شرکت نفت آبادان است.روش بررسی: جامعه آماری این پژوهش کارکنان ستادی آن سازمان بود که نمونه ای بهحجم 04 نفر از آن به صورت تصادفی انتخاب شدند . ابزار به کاررفته برای سنجش یادگیری اجتماعی با مولف های یادگیری در این پژوهش که با استفاده از مدل یادگیری سازمانی تمپلتون وهمکاران 2442است که مولف های آن آگاهی ،ارتباطات ، ارزیابی عملکرد ، دانش افرایی ،تطبیق محیطی ،یادگیری اجتماعی ،مدیریت سرمایه فکری ،پیوند سازمانی است ومدل اعتماد سازمانی لیکرت که دارای مولف های تعهدسازمانی ، صداقت درستی،شایستگی ،قابل اتکاء است. که دربخش اداری تعمیرات منازل شرکت نفت آبادان صورت گرفته است.برای تجزیه وتحلیل داده از ضرایب همبستگی پیرسون ورگرسیون چند گانه با استفاده ازنرم افزارspssاستفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که از این متغیر های مدل یادگیری بر اعتماد سازمانی که آگاهی با صداقت ودرستی و ارزیابی عملکرد با تعهد سازمانی ویادگیری اجتماعی با شایستگی وپیوند سازمانی با قابلیت اتکاءو پیوند سازمانی با تعهد سازمانی بیشترین همبستگی رادارند. از آنجایی که میزانsigدر انها بیش از 005 است در متغیرهای آگاهی با شایستگی وارتباطات باصدا قت ودرستی وارتباطات با تعهد سازمانی و دانش افزایی با تعهد سازمانی و تطبیق محیطی با تعهد سازمانی ومدیریت سرمایه فکری با صداقت و شایستگی وپیوند سازمانی با شایستگی رابطه معنی داری نداردوفرضیهH0 رد می شود

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله بررسی رابطه یادگیری واعتماد سازمانی در بخش اداره کارکنان تعمیرات شرکت نفت آبادان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله بررسی رابطه یادگیری واعتماد سازمانی در بخش اداره کارکنان تعمیرات شرکت نفت آبادان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل