مقاله بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان

 مقاله بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان :

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان انجام شده است.جامعه اماری 192 نفر می باشد،که طبق جدول گرجسی و مورگان تعداد نمونه 132 نفر تعیین شد.در این تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی که توسط انجمن بین المللی ارتباطاتتدوین شده و برای رضایت شغلی از پرسشنامه استاندارد و رضایت شغلی کارکنان استفاده شده است.ضریب پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ اندازه گیری شده است،که در پرسشنامه ارتباطات سازمانی برابر با 9598 و پرسشنامه رضایت شغلی 9584 می باشد. تجزیهو تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن،آزمون من-ویتنی و آزمون کروسکال والیس با استفاده از نرم افزار spss انجام شد که نتایج نشان داد بین تمامی متغییرهای ارتباطات سازمانی(دریافت اطلاعات از دیگران،ارسال اطلاعات به دیگران،پیگیری اطلاعاتارسال شده،به موقع بودن اطلاعات،منبع اطلاعات،روابط سازمانی،پیامدهای سازمانی و کانالهای ارتباطی) با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان رابطه معناداری وجود دارد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی: مقاله بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان

دانلود این فایل