مقاله مطالعه وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکوچی در شرکت ملی حفاری ایران و راه کارهایی جهت پیاده سازی

 مقاله مطالعه وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکوچی در شرکت ملی حفاری ایران و راه کارهایی جهت پیاده سازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکوچی در شرکت ملی حفاری ایران و راه کارهایی جهت پیاده سازی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکوچی در شرکت ملی حفاری ایران و راه کارهایی جهت پیاده سازی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکوچی در شرکت ملی حفاری ایران و راه کارهایی جهت پیاده سازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکوچی در شرکت ملی حفاری ایران و راه کارهایی جهت پیاده سازی :

چکیده:
هدف تحقیق حاضر مطالعه وضعیت مدیریت دانش در شرکت ملی حفاری ایران بر اساس مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی و ارائه راهکارهایی جهت پیاده سازی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی و ستادی بوده که با دارای حداقل 4 سال سابقه کاری وتحصیلات بالاتر از کارشناسی باشند؛ تعداد آن ها در زمان انجام پژوهش 300 نفر بوده و نمونه آماری مورد بررسی بر اساس جدول مورگان 169 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری، تصادفی ساده انتخاب شد. از پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی بهره گرفته شد. از طریق تحلیل عاملی تاییدی مولفه های مدل مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از مشورت و نظارت خبرگان بهره گرفته شده است و پایایی آن از آلفای کرونباخ 08 بدست آمد. داده های بدست آمده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن نشان داده شده اند. بررسی ها نشان داد شرکت ملی حفاری آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش را دارا می باشد و همچنین مدیریت دانش و مولفه های آن ارتباط معناداری با سن، تحصیلات و تجربه کاری کارمندان ندارد. از سوی دیگر از میان مولفه های مدیریت دانش وضعیت ترکیب در رتبه اول و اجتماعی سازی در اولویت آخر قرار دارد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت مقاله مطالعه وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکوچی در شرکت ملی حفاری ایران و راه کارهایی جهت پیاده سازی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله مطالعه وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکوچی در شرکت ملی حفاری ایران و راه کارهایی جهت پیاده سازی

دانلود این فایل

دسته‌هادسته‌بندی نشده