مقاله ارتباط بین نوع رفتار سرمایه گذاران با بازده مورد انتظار آنان

 مقاله ارتباط بین نوع رفتار سرمایه گذاران با بازده مورد انتظار آنان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارتباط بین نوع رفتار سرمایه گذاران با بازده مورد انتظار آنان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتباط بین نوع رفتار سرمایه گذاران با بازده مورد انتظار آنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارتباط بین نوع رفتار سرمایه گذاران با بازده مورد انتظار آنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارتباط بین نوع رفتار سرمایه گذاران با بازده مورد انتظار آنان :

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین سبکهای شناختی تصمیم گیری و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل میباشد. هدف سرمایه گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار است که در این راه آنان تلاش میکنند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند. مهارت در تصمیم گیری کلید برنامه ریزی توفیق آمیز در سطوح است. تصمیم گیری، اصل و اساس برنامه ریزی را تشکیل میدهد. یکی از نیازهای اساسی در سازمانها همواره پرداختن به مقوله تصمیم گیری میباشد، چرا که فلسفه وجودی مدیریت، پیوندی ناگسستنی با تصمیم گیری دارد و انجام درست و مؤثر وظایف مدیریت بستگی کامل به آن دارد. سرمایه گذاران همواره به دنبال پیش بینی ریسک جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهینه هستند. روش کار از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین روش اجرای تحقیق و شیوه آزمون فرضیه های تحقیق از نوع شبه آزمایشگاهی میباشد. از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی– استقرایی است. و برای انجام این تحقیق از افق زمانی تک مقطعی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق میتواند برای سرمایه گذاران در تصمیم گیری و تدوین استراتژیهای سرمایه گذاری مفید باشد. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و با استفاده از نرم افزارهای آماری مثل SPSS و EXCEL می باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دسته‌هادسته‌بندی نشده