مقاله ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران

 مقاله ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران :

چکیده:
به منظوربررسی فنولوژی وخصوصیات مرفولوژیک و بازده برروی 8اکسشن ازدوگونه مرزه Satureja atropatana S.rechingeri ازمایشی به مدت 2سال درباغ گیاهشناسی ملی ایران به اجرا درامد بذورهریک ازاکسشن ها درسال 1388 داخل گلدان کشت شدند و پس از16-14برگه شدنبه داخل زمین انتقال یافتند و درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار کشت شدند درهرتکرار 25بوته به فواصل یک مترکشت شدند و ازسیستم ابیاری قطره ای ابیاری شدند جهت اندازه گیری بازده اسانس سرشاخه های گلدار پس ازخشک شدن درسایه با روش تقطیر با آب اسانس گیری شدند درطول اجرای ازمایش ازصفات ارتفاع گیاه تعداد کل شاخه قطرتاج پوشش تاریخ گلدهی طول گل طول جام گل قطرگل طول کاسبرگ نسبت طول به عرض برگ عملکردخشک درهکتار وزن برگ وزن شاخه درصد اسانس عملکرداسانس اندازه گیری به عمل امد پس ازجمع اوری دادهها تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها با روش دانکن انجام شد نتایج تجزیه واریانس نشانداد که تفاوت بین گونه ها و بین اکسشن های مورد مطالعه ازنظر کلیه صفات ارزیابی ده درسطوح احتمال 1و5درصد معنیدار بود گونه S.rechingeri بامیانگین 1862 کیلوگرم درهکتار عملکردماده خشک بیشتری نسبت به گونه S.atropatana با 570 کیلوگرم درهکتار داشت درمقایسه بین اکسشن ها نیز این روند مشاهده شد بطوریکه اکسشن R16 زرین اباد – ایلام باعملکرد2369 کیلوگرم بیشترین تولید ماده خشک درهکتار داشت

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی مقاله ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله ارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهران

دانلود این فایل