مقاله بررسی سرعت پر شدن دانه و روند تغییر بین صفات در ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت

 مقاله بررسی سرعت پر شدن دانه و روند تغییر بین صفات در ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی سرعت پر شدن دانه و روند تغییر بین صفات در ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سرعت پر شدن دانه و روند تغییر بین صفات در ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی سرعت پر شدن دانه و روند تغییر بین صفات در ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی سرعت پر شدن دانه و روند تغییر بین صفات در ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت :

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات:3

نویسنده(ها):

صالحه بهره مند – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
قاسم محمدی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنایت الله توحیدب نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرحبخش – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی روند سرعت پر شدن دانه و تغییرات بین صفات در ژنوتیپ ها ی مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی ، آزمایش در شهرستان جیرفت به اجرا در آمد . فاکتورهای آزمایش شامل کود روی در سه سطح (یک بار محلول پاشی ، دوبار محلول پاشی و سه بار محلول پاشی با غلظت 3 در هزار ) وژنوتیپ های مختلف کنجد ( شامل توده های مرکزی، شهر بابک، شیراز، دزفول، جیرفت، سیرجان، گرگان، اردستان و ارزوئیه ) بودند . نتایج همبستگی بین صفات در سطوح مختلف کودی نشان داد که عملکرد دانه با شاخص برداشت تعداد کپسول در بوته ، تعداد شاخه فرعی و تعداد دانه در کپسول همبستگی مثبت و معنی داری نشان داد. در مقایسه همبستگی میان صفات در سه سطح مختلف محلول پاشی، در تیمار دوبار محلول پاشی همبستگی بین صفات نسبت به سایر سطوح بیشتر بوده و همچنین در این تیمار نسبت صفات معنی دار شده بیشتر از سایر سطوح کودی بود. بر اساس نتایج تجزیه رگرسیون خطی چند متغییره در سطوح مختلف کودی، در تیمار یک بار محلول پاشی صفات شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک و در تیمار دوبار محلول پاشی، شاخص سطح برگ و در تیمار سه بار محلول پاشی، صفات تعداد دانه در کپسول، تعداد شاخه فرعی و تعداد کپسول در شاخه اصلی مهمترین صفات تأثیر گذار برعملکرد دانه تحت سطوح مختلف کودی بودند . نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که حداکثر سرعت پر شدن دانه به تیمار کودی سه بار محلول پاشی و توده جیرفت تعلق دارد .

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی: مقاله بررسی سرعت پر شدن دانه و روند تغییر بین صفات در ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بررسی سرعت پر شدن دانه و روند تغییر بین صفات در ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بررسی سرعت پر شدن دانه و روند تغییر بین صفات در ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت کود روی در جیرفت

دانلود این فایل

مقاله بررسی اسید سالیسیلیک بر دو رقم خیار گلخانه ای (Cucumber Spp.)

 مقاله بررسی اسید سالیسیلیک بر دو رقم خیار گلخانه ای (Cucumber Spp.)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اسید سالیسیلیک بر دو رقم خیار گلخانه ای (Cucumber Spp.) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اسید سالیسیلیک بر دو رقم خیار گلخانه ای (Cucumber Spp.) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اسید سالیسیلیک بر دو رقم خیار گلخانه ای (Cucumber Spp.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اسید سالیسیلیک بر دو رقم خیار گلخانه ای (Cucumber Spp.) :

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

حمید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

امروزه بشر به دنبال بررسی اثرات محرکه های خارجی بر عملکرد گیاهان به منظور بهره برداری از آن روی آورده است. به منظور بررسی اثراسید سالیسیلیک بر دو رقم از گیاه خیارگلخانه ای ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1389 در شهرستان رفسنجان انجام شد. فاکتور اول شامل دو رقم خیار کاترینا و نسیم و فاکتور دوم شامل دو غلظت اسید سالیسیلیک ( 0/4 میلی مولار و 0/6 میلی مولار) و بدون کاربرد اسید به عنوان شاهد انتخاب شدند . صفات ارتفاع ساقه، قطر ساقه، ع تداد میوه و عملکرد میوه انداره گیری شد . نتایج به دست آمده نشان داد که بین رقم های مورد آزمایش و اثر متقابل تیمار اعمال شده در رقم و صفت ارتفاع گیاه در سطح یک درصد معنی دار شد. در صفت عملکرد و غلظت 0/1 میلی مولار اسید سالیسیلیک بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد که این تیمارها با شاهد آزمایش نیز اختلاف معنی داری داشت (005>p).

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله بررسی اسید سالیسیلیک بر دو رقم خیار گلخانه ای (Cucumber Spp.) با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله بررسی اسید سالیسیلیک بر دو رقم خیار گلخانه ای (Cucumber Spp.) دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

مقاله شبیه‌سازی شبکه ناپیوستگی‌ها در مدل‌سازی ژئوتکنیکی فضاهای زیرزمینی توسط محیط نرم‌افزاری Mathematica

 مقاله شبیه‌سازی شبکه ناپیوستگی‌ها در مدل‌سازی ژئوتکنیکی فضاهای زیرزمینی توسط محیط نرم‌افزاری Mathematica

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه‌سازی شبکه ناپیوستگی‌ها در مدل‌سازی ژئوتکنیکی فضاهای زیرزمینی توسط محیط نرم‌افزاری Mathematica دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه‌سازی شبکه ناپیوستگی‌ها در مدل‌سازی ژئوتکنیکی فضاهای زیرزمینی توسط محیط نرم‌افزاری Mathematica کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبیه‌سازی شبکه ناپیوستگی‌ها در مدل‌سازی ژئوتکنیکی فضاهای زیرزمینی توسط محیط نرم‌افزاری Mathematica،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه‌سازی شبکه ناپیوستگی‌ها در مدل‌سازی ژئوتکنیکی فضاهای زیرزمینی توسط محیط نرم‌افزاری Mathematica :

محل انتشار: هشتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

احسان امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
علیرضا یاراحمدی بافقی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد

چکیده:

ناپیوستگی‌ها عامل اصلی ناپایداری در مناطق مورد مطالعه مهندسین می‌باشند. لذا در مدل‌سازی ژئوتکنیکی توده‌سنگ‌های دربرگیرنده سازه‌های و حفریات زیرزمینی، نیاز به ایجاد مدل هندسی ناپیوستگی‌ها احساس می‌گردد. روش‌های مدل‌سازی هندسی -ژئوتکنیکی معمولا به سه دسته قطعی، آماری و زمین آماری تقسیم می‌شوند. روش آماری از جمله پرکاربردترین روش‌های مورد استفاده است که تکنیک‌های مختلفی مثل تکنیک «ناپیوستگی‌های ترتیبی و نامحدود» و نیز «دیسک‌های تصادفی» قابل اجرا است. بعلت ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد، تکنیک اول در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. محیط برنامه‌نویسی Msthematica جهت برنامه‌نویسی انتخاب و الگوریتم هلیوت به عنوان اصلی‌ترین روش تقسیم یک بلوک به دو قسمت در تهیه برنامه مدل‌سازی استفاده شد. این برنامه (3DGM) قابلیت ترسیم سه‌بعدی ناپیوستگی‌ها و نیز تهیه مقطع از محیط مورد مطالعه ژئوتکنیکی را دارد. علاوه بر موارد فوق اطلاعات خروجی برنامه می‌تواند در نرم‌افزارهای 3DEC,UDEC و دیگر نرم‌افزارهای تحلیل‌گر محیط‌های ناپیوسته به کار رود. در این تحقیق مدل‌سازی هندسی منطقه چاه K’ تونل انتقال آب کرج -نتایج نشانگر دقت و سرعت بالای این برنامه نسبت به دیگر نرم‌افزارهای موجود می‌باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی مقاله شبیه‌سازی شبکه ناپیوستگی‌ها در مدل‌سازی ژئوتکنیکی فضاهای زیرزمینی توسط محیط نرم‌افزاری Mathematica وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله شبیه‌سازی شبکه ناپیوستگی‌ها در مدل‌سازی ژئوتکنیکی فضاهای زیرزمینی توسط محیط نرم‌افزاری Mathematica شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله شبیه‌سازی شبکه ناپیوستگی‌ها در مدل‌سازی ژئوتکنیکی فضاهای زیرزمینی توسط محیط نرم‌افزاری Mathematica

دانلود این فایل

مدل سازی تهدیدات در نرم افزار، رویکردهای موجودو چالش های عملیاتی

مدل سازی تهدیدات در نرم افزار، رویکردهای موجودو چالش های عملیاتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مدل سازی تهدیدات در نرم افزار، رویکردهای موجودو چالش های عملیاتی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدل سازی تهدیدات در نرم افزار، رویکردهای موجودو چالش های عملیاتی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدل سازی تهدیدات در نرم افزار، رویکردهای موجودو چالش های عملیاتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدل سازی تهدیدات در نرم افزار، رویکردهای موجودو چالش های عملیاتی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي دانش و فناوري مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

روش های مختلفی برای مدل سازی تهدیدات نرم افزاری پیشنهاد شده است که هریک رویکرد و هدف خاصی را دنبال کرده اند، اما تاکنون روشی نظام مند و کاربردی برای مدل سازی تهدیدات که بتواند پاسخگوی نیازهای تیم تولید نرم افزار، ارزیاب امنیت و یا سازمان های بهره بردار در این زمینه باشد ارایه نشده است. با توجه به این مهم در این مقاله سعی شده است تا به تحلیل و بررسی روش های مدل سازی تهدیدات پرداخته و با ارایه نمونه هایی از این روش ها کاربرد، مزایا و معایب آنها را متذکر شویم. پس از این بررسی چالش های عملیاتی و نواقص روش های قبلی از جمله وابستگی زیاد به افراد خبره، عدم توجه به محیط استقرار نرم افزار، پیچیدگی مدل و غیر خودکار بودن روش بیان می شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل مدل سازی تهدیدات در نرم افزار، رویکردهای موجودو چالش های عملیاتی با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مدل سازی تهدیدات در نرم افزار، رویکردهای موجودو چالش های عملیاتی دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

شیمی نانولوله های کربنی

شیمی نانولوله های کربنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شیمی نانولوله های کربنی دارای 154 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شیمی نانولوله های کربنی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شیمی نانولوله های کربنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شیمی نانولوله های کربنی :

شیمی – نانولوله های کربنی

چکیده

تحقیقات اخیر روی نانوسیالات، افزایش قابل توجهی را در هدایت حرارتی آنها نسبت به سیالات بدون نانوذرات و یا همراه با ذرات بزرگ‌تر (ماکرو ذرات) نشان می‌دهد. از دیگر تفاوت‌های این نوع سیالات، تابعیت شدید هدایت حرارتی از دما، همچنین افزایش فوق‌العاده فلاکس حرارتی بحرانی در انتقال حرارت جوشش آنهاست. نتایج آزمایشگاهی به دست آمده از نانوسیالات نتایج قابل بحثی است که به عنوان مثال می‌توان به انطباق نداشتن افزایش هدایت حرارتی با تئوری‌های موجود اشاره کرد. این امر نشان دهنده ناتوانی این مدل ها در پیش‌بینی صحیح خواص نانوسیال است. بنابراین برای کاربردی کردن این نوع از سیالات در آینده و در سیستم‌های جدید، باید اقدام به طراحی و ایجاد مدل‌ها و تئوری‌هایی شامل اثر نسبت سطح به حجم و فاکتورهای سیالیت نانوذرات و تصحیحات مربوط به آن کرد

سیستم‌های خنک کننده، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارخانه‌ها و صنایعی مانند میکروالکترونیک و هر جایی است که به نوعی با انتقال گرما روبه‌رو باشد. با پیشرفت فناوری در صنایعی مانند میکروالکترونیک که در مقیاس‌های زیر صد نانومتر عملیات‌های سریع و حجیم با سرعت‌های بسیار بالا (چند گیگا هرتز) اتفاق می‌افتد و استفاده از موتورهایی با توان و بار حرارتی بالا اهمیت به سزایی پیدا می‌کند، استفاده از سیستم‌های خنک‌کننده پیشرفته و بهینه، کاری اجتناب‌ناپذیر است. بهینه‌سازی سیستم‌های انتقال حرارت موجود، در اکثر مواقع به وسیله افزایش سطح آنها صورت می‌گیرد که همواره باعث افزایش حجم و اندازه این دستگاه‌ها می‌شود؛ لذا برای غلبه‌ بر این مشکل، به خنک کننده‌های جدید و مؤثر نیاز است و نانو سیالات به عنوان راهکاری جدید در این زمینه مطرح شده‌اند. نانوسیالات به علت افزایش قابل توجه خواص حرارتی، توجه بسیاری از دانشمندان را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است، به عنوان مثال مقدار کمی (حدود یک درصد حجمی) از نانوذرات مس یا نانولوله‌های کربنی در اتیلن گلیکول یا روغن به ترتیب افزایش 40 و 150 درصدی در هدایت حرارتی این سیالات ایجاد می‌کند [2] [3]؛ در حالی که برای رسیدن به چنین افزایشی در سوسپانسیون‌های معمولی، به غلظت‌های بالاتر از ده درصد از ذرات احتیاج است؛ این در حالی است که مشکلات رئولوژیکی و پایداری این سوسپانسیون‌ها در غلظت‌های بالا مانع از استفاده گسترده از آنها در انتقال حرارت می‌شود. در برخی از تحقیقات، هدایت حرارتی نانوسیالات، چندین برابر بیشتر از پیش‌بینی تئوری‌ها است. از دیگر نتایج بسیار جالب، تابعیت شدید هدایت حرارتی نانوسیالات از دما [4] [5] و افزایش تقریباً سه برابری فلاکس حرارتی بحرانی آنها در مقایسه با سیالات معمولی است.

شیمی نانولوله های کربنی
فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه:

فصل اول :

تولید نانولوله های کربنی با سوزاندن گیاهان:

فصل دوم :

انتقال گرما به وسیله نانوسیالات….

. تهیه نانوسیالات….

. انتقال حرارت در سیالات ساکن..

. جریان، جابه‌جایی و جوشش…..

. هدایت حرارتی نانوسیال..

. چشم‌انداز.

فصل سوم :

محققان با نانو لوله‌های کربن نخستین مدارالکترونیک تک مولکولی را ساختند :

پژوهشگران ایرانی موفق به افزایش شار و انرژی مغناطیسی نانوآلیاژ مغناطیسی شدند:

نانولوله‌های پلیمری پایدار با کاربردهای نانو زیست‌فن‌آوری تولید شد :

فصل چهارم :

خوردگی در جهان نانو :

فناوری نانو چیست و چه اثری در آینده جهان خواهد داشت؟.

حفظ خواص نانولوله‌های کربنی متصل شده با افزودن هیدروژن (// )

روشی برای تلخیص نانو لوله های نارس (// )

ساخت نانو مدارهای رایانه‌ای نانو لوله ای (// )

رشد قطعات بریده شده نانولوله‌های کربنی (// )

مشاهده نانولوله‌های کربنی با پرتوهای الکترونی (// )

انحناپذیری نانولوله‌ها، عاملی جهت کلیدزنی (// )

ساخت جلیقه‌های ضدگلوله به کمک نانولوله‌کربنی (// )

نانو لوله‌های کربنی جاذب با آستانه تراوایی کمتر (// )

فصل پنجم :

جابه‌جایی شکاف انرژی نانولوله‌های کربنی با دما (// )

عامل‌دار کردن نانولوله‌ها بدون کاهش هدایت الکتریکی آنها (// )

غیرسمی‌کردن نانو لوله‌های کربنی با پوشش‌دار کردن آنها (// )

خالص‌سازی نانولوله‌های کربنی از طریق فرآیند مبتنی بر لیزر (// )

رشد نانو لوله‌های کربنی با روش CVD در دمای پایین (// )

فصل ششم :

پر نمودن نانو لوله های نیترید بور (// )

نانو لوله‌های کربنی داغترین موضوع در فیزیک (// )

تولید نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره به وسیله یک فرآیند پلاسمای منحصر به فرد // )

معرفی پایان نامه :سنتز نانولوله‌‌های کربنی با روش رشد بر روی پایه کاتالیست آلومینا (// )

تشخیص و شناسایی بخارهای شیمیایی به کمک نانولوله‌های کربنی (// )

روبرت ای فریتاس….

نخستین کنگره بین المللی نانو فناوری و کابردهای آن..

نانولوله کربنی..

نانولوله‌های کربنی خالص و اولین آزمایش درون بدن موجود زنده (// )

کاربرد نانولوله‌ها در پیل‌های خورشیدی…

فصل هفتم..

تأثیر فناوری‌نانو بر بازارهای انرژی ‏ (// )

سنتز نانولوله‌‌های کربنی با روش رشد بر روی پایه کاتالیست آلومینا

نانولوله‌های کربنی خالص و اولین آزمایش درون بدن موجود زنده (// )

واکنش‌های جدید..

مسیر انتقال کوتاه

مزایای الکترودهای نانوساختار برای تجهیزات ذخیره انرژی پرسرعت….

استانداردسازی نانولوله‌های کربنی..

چالش‌های استانداردسازی نانولوله‌های کربنی..

روش‌ها و ابزار اندازه‌گیری برای مشخصه‌یابی نانولوله‌های کربنی..

کش آمدن نانولوله‌های کربنی؛ زیربنای توسعه نسل آینده نیمه‌‌‌رساناها و نانوکامپوزیت‌ها (// )

ساخت نانوسیم‌های مقاوم با ساختار هیبریدی جدید (// )

نانو لوله کربنی …………………………………………………………………………………………………………….

فصل هشتم :

خواص نانولوله کربنی……………………………………………………………………………..

کاربرد نانوتیوب در صنعت ساختمان…………………………………………………………..

دلایل رجحان نانولوله کربنی عبارتند از :………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………………………

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی شیمی نانولوله های کربنی وارد صفحه فروش فایل دانلودی شیمی نانولوله های کربنی شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

شیمی نانولوله های کربنی

دانلود این فایل

مقاله بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری

 مقاله بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری :


محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
اقبال شاکری – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صفی‌اله عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده:
سند نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و معیارهای فنی حاکم بر دوره عمر طرح شامل پدیدآوری، طراحی، نظارت ساخت، بهره‌برداری و ارزشیابی طرح‌های عمرانی شهرداری تهران است که تدوین آن در زمره مهم‌ترین اقدامات زیربنایی شهرداری تهران است. باید دانست که چالش‌هایی از قبیل عدم شناخت کافی بدنه کارفرمایی از روش‌های مناسب برون‌سپاری پروژه‌های شهری فقدان پیمانکاران مجرب، عدم تأمین مالی پروژه‌ها، ضرورت پرداختن به مدل‌های جدید تأمین مالی در پروژه‌های شهری، ضرورت پرداختن به پروژه‌های BOT در انواع پروژه‌های عمرانی و ترافیکی، ضرورت افزایش دانش و مهارت‌های ناظران و مدیران پروژهها و ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه‌های عمران و حمل و نقل همگی از چالش‌های پیش روی این نظام نوپا به شمار می‌روند. مقاله حاض سعی دارد تا علاوه بر معرفی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران به شناسایی عوامل موثر در عملکرد نامناسب پروژه‌های عمرانی شهر تهران که باعث افزایش زمان و هزینه و کاهش کیفیت اجرایی می‌شود پرداخته و اثرگذاری تدوین نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در رفع این عوامل که می‌تواند ناشی از عدم نگاه یکپارچه به دور ه عمر یک طرح باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت با مصاحبه با افراد متخصص چالش های موجود در مسیر بهبود استانداردها، ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی، بهبود پیاده‌سازی نظام فنی و اجرایی برای رفع مشکلات پروژه‌های عمران شهری و هم‌چنین نظام‌های مورد نیاز تدوین نشده را مورد بررسی قرار دارد و پیشنهاداتی را ارائه دهد. نتایج این تحقیق نشان می‌‌دهد که نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران ضعف‌ها و کمبودهای نیز در حل مشکلات مورد اشاره دارد که انتظار می‌رود با اخذ نخبگان و شناسایی مسائل و مشکلات در حین اجرای نظام فنی و اجرای و هم‌چنین اتخاذ رویکردهای جدیدی مانند توسعه روش‌های طرح و ساخت متناسب با پروژههای زیربنایی، پرداختن به پروژه‌های ساخت و بهره‌بردرای و انتقال در پروژه‌های حمل ونقلی نظیر توسعه و ساخت پارکینگ در میادین و نقاط پرازدحام و مناطق تجاری، احداث BRT توسط سرمایه‌گذار، احداث پل‌های طبقاتی، با اخذ عوارض و مجتمع‌های تجاری کنار آن، شهرداری تهران مجال بیشتری جهت پرداختن به امور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه پروژه‌های شهری پیدا نماید.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی مقاله بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری

دانلود این فایل

تحقیق بدهی ها

تحقیق بدهی ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بدهی ها دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بدهی ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق بدهی ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بدهی ها :

در انواع مؤسسات اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی دولتی یا خصوصی کوچک یا بزرگ و نیز در زندگی شخصی ما ، بسیاری از تصمیمات بطور مستقیم و غیر مستقیم بازتابهای مالی دارد. بدیهی است اتخاذ تصمیمات آگاهانه و کارآمد و موفقیت آمیز بدون آشنایی با مفاهیم و تئوریهای مربوط امکان پذیر نخواهد بود .
و اما بعد در بعضی از متون ، حسابداری را زبان تجارت نامیده اند. به وسیله زبان معمولاً اطلاعات زیادی مبادله می گردد این انتقال اطلاعات صحیح و به موقع برای شرکتهای بزرگ که بین مالکین و مدیران آن فاصله و جدایی وجود دارد بیشتر ضرورت می یابد. از این رو دنبال انقلاب صنعتی و ایجاد صنایع تشکیل شرکتهای بزرگ نیاز به یک سیستم تولید و انتقال اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی احساس گردید زیرا فعالیتهای اقتصادی گسترده نیاز به منابع مالی زیادی داشت که تأمین آن از طرف یک فرد امکان پذیر نبود
چکیده مقاله
شرکت های بزرگ ایران باعث رشد اقتصادی در جامعه می شوند همه شرکت دارای بدهی های می باشد که از لحاظ حسابداری بدهی را می توان حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی دانست که بدهی ها به 2 دسته ی بدهی بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند که برای تشکیل شرکت و راه اندازی یک خط تولید و ایجاد و گسترش کارخانه ها و شرکتها از بدهی های بلند مدت استفاده می کنند و بدهی های کوتاه مدت را می توان برای خرید نسیه کالاهای مورد نیاز شرکت ها از آن استفاده کرد. برای پرداخت بدهی های بلند مدت هر ساله باید یک مبلغ مشخص به عنوان بهره به آن مؤسسه ای که از آن وام دریافت کرده ایم پرداخت شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت تحقیق بدهی ها وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
تحقیق بدهی ها

دانلود این فایل

مقاله روش طراحی جدید با معیار ¥H به جای LMI در سیستم های LPV

 مقاله روش طراحی جدید با معیار ¥H به جای LMI در سیستم های LPV

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله روش طراحی جدید با معیار ¥H به جای LMI در سیستم های LPV دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روش طراحی جدید با معیار ¥H به جای LMI در سیستم های LPV کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله روش طراحی جدید با معیار ¥H به جای LMI در سیستم های LPV،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روش طراحی جدید با معیار ¥H به جای LMI در سیستم های LPV :

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

سیدمحمد کارگر – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سعید حسین نیا – گروه برق دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف این مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم های خطی متغیر با پارامتر می باشد بسیاری از سیستم های غیرخطی یا متغیر با زمان را میتوانبا تبدیلهای خاص به سیستم های خطی متغیر با پارامتر تبدیل کرد در روش زمان بندی بهره ، طراحی کنترل کننده برای این دسته از سیستم ها در نهایت به حل دستگاهی از نامساوی ها ی ماتریسی خطی منجر می شود. دسته وسیعی از سیستم های خطی متغیر با پارامتر به گونه ای بیان می شوند که پارامترها مجموعه محدبی را تشکیل می دهند و به صورت افاین به ماتریسهای سیستم وابستگی دارند دراین حالت خاص می توان به جای استفاده از دستگاه نامساوی ماتریسی خطی برای طراحی کنترل کننده از معیار H¥ استفاده کرد کنترل کننده برای هریک از رئوس مجموعه محدب طراحی می شود و سپس کنترل کننده سیستم خطی متغیر با پارامتر با استفاده از درونیابی کنترل کننده ها به دست می آید.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله روش طراحی جدید با معیار ¥H به جای LMI در سیستم های LPV آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله روش طراحی جدید با معیار ¥H به جای LMI در سیستم های LPV هدایت میشوید
مقاله روش طراحی جدید با معیار ¥H به جای LMI در سیستم های LPV

دانلود این فایل

واکاوی فقهی غرر در بیمه

واکاوی فقهی غرر در بیمه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

واکاوی فقهی غرر در بیمه دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد واکاوی فقهی غرر در بیمه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي واکاوی فقهی غرر در بیمه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن واکاوی فقهی غرر در بیمه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري پژوهش هاي نوين در حقوق و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

عقد بیمه از عقود مستحدثه محسوب می شود که به موجب آن، یک طرف که بیمه گر نام دارد، عواقب خطر جانی یا مالی را به سود طرف دیگر در مقابل دریافت وجه به عهده می گیرد. در خصوص مشروعیت عقد بیمه اختلاف نظر وجود دارد. یکی از دلایل مخالفات عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد. آنچه مقاله حاضر در صدد بررسی آن می باشد؛ این است که از لحاظ فقهی، آیا غرری بودن بیمه موجب بطلان عقد بیمه محسوب می گردد. غرر وارده در عقود مغابنه ای از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مدنظر شارع، ناظر به عقود مغاینه ای می باشد و نمی توان حکم غرر را به عقود مخاطره ای و مسامحه ای مانند عقد بیمه تسری دانست. بنابراین غرر موجود در عقد بیمه، غرر ذاتی می باشد و در نتیجه موجب بطلاق عقد بیمه نمی گردد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی واکاوی فقهی غرر در بیمه آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل واکاوی فقهی غرر در بیمه هدایت میشوید
واکاوی فقهی غرر در بیمه

دانلود این فایل

کتاب تحلیل معماری (زبان اصلی)

کتاب تحلیل معماری (زبان اصلی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

کتاب تحلیل معماری (زبان اصلی) دارای 207 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف کتاب تحلیل معماری (زبان اصلی) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي کتاب تحلیل معماری (زبان اصلی)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کتاب تحلیل معماری (زبان اصلی) :

این محصول کتاب تحلیل معماری می باشد ه در آن با استفاده از تصویر و توضیحات کامل مفاهیم تخصصی را ارائه داده است

این کتاب ارزشمند مناسب برای دانشجویان و معمارن بزرگ می باشد که 207 صفحه بوده و در فرمت PDf ارائه شده است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت کتاب تحلیل معماری (زبان اصلی) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
کتاب تحلیل معماری (زبان اصلی)

دانلود این فایل