ارتباط بین شناسایی استعداد سازمانی و شیوه های مدیریت استعداد

ارتباط بین شناسایی استعداد سازمانی و شیوه های مدیریت استعداد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارتباط بین شناسایی استعداد سازمانی و شیوه های مدیریت استعداد دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط بین شناسایی استعداد سازمانی و شیوه های مدیریت استعداد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط بین شناسایی استعداد سازمانی و شیوه های مدیریت استعداد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط بین شناسایی استعداد سازمانی و شیوه های مدیریت استعداد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، ارتباط بین شناسایی استعداد سازمانی و شیوه های مدیریت استعداد در مجموع کل مدیران و کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس می باشد. برای عملیاتی کردن این تحقیق، تعداد 107 پرسشنامه در بین کارکنان و 57 پرسشنامه در بین مدیران اداره کل تربیت بدنی استان فارس پخش شد که از این تعداد، 80 برگ پرسشنامه از کارکنان و 50 برگ پرسشنامه از مدیران به محقق بازگردانده شد که مورد تحلیل واقع گشتند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ی عناصر مدیریت استعداد سیبوسیسو (2007) استفاده شده تا ادراکات کارکنان و مدیران را مرتبط با عناصر مدیریت استعداد اندازه گیری کند. این پرسشنامه در آغاز به وسیله سیبوسییو و تونگا (2007)، در آفریقای جنوبی ساخته و توسعه داده شده است. میزان پایایی این پرسشنامه در مطالعه ی سیبوسیسو از آلفای کرونباخ = 0/88 بدست آمد برای تعیین تفاوت بین ادراکات کارکنان و مدیران، از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده گردید. از آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی ابزارها استفاده شد. سطح احتمال برای معنی داری فرضیه ها بابر 0/05 در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پژوهش، از نرم افزار SPSS-16 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین شیوه های مدیریت استعداد شناسایی استعدادهای سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ارتباط وجود دارد ( r=0/55 و p<0/01 )؛ که با تحقیق ساهل (1987) و باتنگار (2007) سانکلفمن و رنت مسترلند (2009) همخوانی دارد. معنی دار بودن ارتباط بین شیوه های مدیریت استعداد و شناسایی استعدادهای سازمانی، یافته مثبتی بای مدیریت و سایر برنامه ریزان سازمان می باشد. شیوه های مدیریت استعداد انجام کل استراتژی ها یا سیستم های طراحی شده در افزایش بهره وری محل کار بوسیله فرآیندهای پیشرفتی در جذب، استخدام، حفظ و استفاده از افراد با استعدادها و ویژگی های لازم در مواجهه با نیازهای حال و آینده می باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی ارتباط بین شناسایی استعداد سازمانی و شیوه های مدیریت استعداد آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارتباط بین شناسایی استعداد سازمانی و شیوه های مدیریت استعداد هدایت میشوید
ارتباط بین شناسایی استعداد سازمانی و شیوه های مدیریت استعداد

دانلود این فایل

مقاله اثرعلفکش و عمق مدفون سازی بردرصد رویش ذرت سینگل کراس 704

 مقاله اثرعلفکش و عمق مدفون سازی بردرصد رویش ذرت سینگل کراس 704

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرعلفکش و عمق مدفون سازی بردرصد رویش ذرت سینگل کراس 704 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرعلفکش و عمق مدفون سازی بردرصد رویش ذرت سینگل کراس 704 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرعلفکش و عمق مدفون سازی بردرصد رویش ذرت سینگل کراس 704،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرعلفکش و عمق مدفون سازی بردرصد رویش ذرت سینگل کراس 704 :

چکیده:
به منظور ارزیابی اثرعلفکش و عمق مدفون سازی بردرصد رویش ذرت سینگل کراس 704 درسال 1391 ازمایشی درمزرعه کشاورزی ورامین به اجرا گذاشته شد دراین ازمایش عامل علفکش شامل تیمارهای آترازین 1/5kg/ha ساتوکلر4lit/ha مخلوط آترازین 0/75kg/ha +استوکلر 2lit/ha مالچ پلاستیک سیاه و شاهد عدم کنترل و عامل عمق مدفون سازی شامل تیمارهای 1و2و3و4و5و6cm می باشند که ازنظر تاثیر برصفات مرتبط با درصد رویش و صفات مورفولوژیک گیاهچه ذرت بصورت فاکتوریل برقالب طرح کاملا تصادفی در3 تکرار باهم مقایسه شدند نتایج نشان داد که علفکش استوکلر به تنهایی و مخلوط با آترازین اثرمنفی بردرصد رویش گیاهچه ذرت داشته است ولی علفکش اترازین فاقد اثار سوء بردرصد رویش بذور ذرت بوده است و اینکه عامل عمق به تنهایی نیز اثرمعنی داری p<0.01 براین صفت داشته اشت و با افزایش عمق استقرار بذردرخک درصد رویش گیاهچه و رشد اندام هوایی ضعیف تر شد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف

پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف دارای 24 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف :

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مهندسی عمران با موضوع انواع سقف، در حجم 24 اسلاید، همراه با تصاویر.

امروزه سقف های متفاوتی در صنعت ساختمان سازی وجود دارد. برای شناخت این سقف و روش های اجرا باید اطلاعات موجود را مورد بررسی قرار داد. ما در این پروژه انواع سقف ها را قرار دادیم که برای کارشما مفید است.

بخشی از متن:
سقف تیرچه بلوك عایق بسیار خوبی در برابر صدا و حرارت می باشد.سبك بودن یكی از ویژگیهای این سقف بوده و به دلیل توخالی بودن بلوكها بار مرده سقف كاهش می یابد.در عین حال،مقاوم تر از سقف طاق ضربی بوده و از نقطه نظر اجراء حائز اهمیت می باشد. مزایای این سقف:سبك بودن- سهولت و سرعت نصب- مقاومت در برابر آتش سوزی- عایق بودن نسبت به سرماو گرما- عایق بودن نسبت به صدا معایب این سقف:مدت اجرای زیاد- هزینه زیاد- عدم كاربری در دهانه های بزرگ
نكته :به طور كلی سقف تیرچه بلوك، دال یك طرفه ای است كه در آن برای كاستن بار مرده از بلوكهای سفالی یا بتونی توخالی برای پر كردن حجم استفاده می شود.

پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف
فهرست مطالب:
سقف چوبی
سقف طاق ضربی
سقف تیرچه بلوک
سقف پوسته بتنی
سقف كرمیت
سقف سبك یونولیتی(فوم،پلاستوفوم)
سقف کاذب
سقف كمپوزیت
زیر سازی(سقف كاذب)
مقایسه سقف كمپوزیت با سقفهای دیگر

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف و بررسی کامل هدایت میشوید
پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف

دانلود این فایل

مقاله پیاده راه بستری مناسب برای ایجاد منظر شهری مطلوب نمونه موردی:پیاده راه شهریار تبریز

 مقاله پیاده راه بستری مناسب برای ایجاد منظر شهری مطلوب نمونه موردی:پیاده راه شهریار تبریز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیاده راه بستری مناسب برای ایجاد منظر شهری مطلوب نمونه موردی:پیاده راه شهریار تبریز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیاده راه بستری مناسب برای ایجاد منظر شهری مطلوب نمونه موردی:پیاده راه شهریار تبریز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پیاده راه بستری مناسب برای ایجاد منظر شهری مطلوب نمونه موردی:پیاده راه شهریار تبریز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیاده راه بستری مناسب برای ایجاد منظر شهری مطلوب نمونه موردی:پیاده راه شهریار تبریز :

چکیده:
حرکت پیاده به عنوان اصلی ترین نحوه جا به جایی انسان بوده و می باشد و پیاده روی هنوز مهمترین امکان برای مشاهده مکان ها ، فعالیت ها و کشف ارزش ها در محیط است.منظر شهری به دلیل ماهیت عینی خود توسط حواس انسان و مهمتر از همه حس بینایی قابل درک است.منظر شهری محیطی است محسوس و موثر بر رفتار فرد و میزان موثر بودن محیط بر فرد بستگی به میزان ادراک فرد دارد.به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومییل در شهرها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد و با افزایش اولویت دهی به اتومبیل در شهرهای امروز ،همه چیز برای سرعت اتومبیل و درک سواره ها ساخته و طراحی می شود در شرایطی که میزان و کیفیت تاثیر پذیری از منظر شهری به نوع حرکت وابسته است یکی از مسایل فراموش شده در این باره توجه به منظر شهری در مسیرهای پیاده است.درمطالعه حاضرابتدا به بررسی برخی تعاریف از مسیر پیاده و منظرشهری و نحوه ادراک آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس با در نظر گرفتن مسیر پیاده ولیعصرتبریز به عنوان فضای شهری و با برشمردن عناصر منظرشهری راهکارهایی جهت مطلوب ساختن منظر شهری مسیرهای پیاده که از آن جمله پیاده راه ولیعصر تبریز است پرداخته می شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی مقاله پیاده راه بستری مناسب برای ایجاد منظر شهری مطلوب نمونه موردی:پیاده راه شهریار تبریز وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله پیاده راه بستری مناسب برای ایجاد منظر شهری مطلوب نمونه موردی:پیاده راه شهریار تبریز شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله پیاده راه بستری مناسب برای ایجاد منظر شهری مطلوب نمونه موردی:پیاده راه شهریار تبریز

دانلود این فایل

تربیت شهروند مطلوب در بستر نهاد خانواده

تربیت شهروند مطلوب در بستر نهاد خانواده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تربیت شهروند مطلوب در بستر نهاد خانواده دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تربیت شهروند مطلوب در بستر نهاد خانواده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تربیت شهروند مطلوب در بستر نهاد خانواده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تربیت شهروند مطلوب در بستر نهاد خانواده :

خانواده بنیادیترین واحد اجتماعی و اصلیترین نهاد اجتماعی است که نیازهای مادی، روانی، عاطفی، اقتصادی، رفاهی ومعنوی انسانها را پاسخ داده و برطرف میکند.. خانواده در جوامع مختلف از نقش، پایگاه و منزلتهای گوناگون برخوردار بوده و بااینکه هستهای کوچک از اجتماع محسوب میشود، در حیات اجتماعی مردم تأثیری فوقالعاده دارد. خانواده همچون آیینهای عناصر اصلی جامعه را دربردارد و انعکاسی از اوضاع اجتماعی است. در عین حال، تأثیرپذیری شدیدی از جامعه دارد به طوری که میتوانگفت: جامعه سالم فقط در خانواده سالم ممکن است. این نهاد اجتماعی در طول تاریخ، نقش حیاتی برای رشد و پیشرفت و اجتماعیشدن نوع انسان ایفا کرده است. پژوهش حاضر درصدد ارائه الگوی تربیت شهروند مطلوب در نهاد خانواده متناسب با ابعاد سهگانه؛ شناختی، نگرشی و مهارتی میباشد که به شیوه توصیفی و از نوع تحلیلی انجام شده است. نتایج اصلی پژوهش بیانگر آن است کهخانواده نخستین محیط جامعهپذیری هر انسان به حساب میآید. همه نقشهای مربوط به فرهنگ سازی و انتقال مواریث و رشد و شکوفایی انسانها به این نهاد مربوط میشود. به سخن دیگر، همهی سنتها، عقاید و آداب، ویژگیهای فردی و اجتماعی از طریق خانواده به نسل های جدید منتقل میگردد. از این روست که تربیت شهروندی از جمله ابعاد تربیت شاخص در نهاد خانواده به حسابمیآید. رشد دانش و آگاهیها، تعهد به ارزش و نگرشها و همچنین اکتساب رفتار و مهارتهای ضروری فرد در خانواده به لحاظشهروندی او را برای ورود به جامعه، آمادهتر خواهد نمود. برای نیل به این هدف شایسته است خانوادهها با کمک به ایفای نقشهای متعددی چون؛ شهردار خانواده )باغچه بان خانواده(، پزشک خانواده )مسئول بهداشت خانواده(، جامعهشناس خانواده، برنامهریزخانواده، فنآور خانواده، معلم خانواده، کتابدار خانواده به اقتضای هر یک از مؤلفههای شناختی تربیت شهروندی؛ پلیس خانواده )مسئول انتظامات خانواده(، روحانی خانواده )مسئول امور مذهبی خانواده(، قاضی خانواده، مدیر خانواده و روانشناس خانواده به اقتضای هر یک از مؤلفههای ارزشی تربیت شهروندی و در نهایت نقشهایی چون؛ مشاور و روانشناس خانواده در ارتباط با هر یک از مؤلفه- های مهارتی تربیت شهروندی، به اقتضای رشد سنی و عقلی فرزندان، آنها برای عمل به حقوق و وظایف شهروندی خود در سطوح مختلف؛ جامعه محلی، ملی و حتی جامعه جهانی آماده نمایند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:تربیت شهروند مطلوب در بستر نهاد خانواده
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تربیت شهروند مطلوب در بستر نهاد خانواده را در ادامه مطلب ببینید
تربیت شهروند مطلوب در بستر نهاد خانواده

دانلود این فایل

مقاله بررسی رابطه ی هوش اجتماعی با مهارت کار آفرینی دانشجویان دانشگاه آزادشهرستان چالوس

 مقاله بررسی رابطه ی هوش اجتماعی با مهارت کار آفرینی دانشجویان دانشگاه آزادشهرستان چالوس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه ی هوش اجتماعی با مهارت کار آفرینی دانشجویان دانشگاه آزادشهرستان چالوس دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه ی هوش اجتماعی با مهارت کار آفرینی دانشجویان دانشگاه آزادشهرستان چالوس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه ی هوش اجتماعی با مهارت کار آفرینی دانشجویان دانشگاه آزادشهرستان چالوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه ی هوش اجتماعی با مهارت کار آفرینی دانشجویان دانشگاه آزادشهرستان چالوس :

چکیده:
هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی رابطه هوش اجتماعی و مهارت های کار آفرینی در دانشجویان می باشد .بدین منظورویژگی های هوش اجتماعی از قبیل پردازش اطلاعات اجتماعی ، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی به عنوان مولفه های اصلی بر روی مهارت کار آفرینی مورد سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس بوده و نمونه های مورد نیاز براساس نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 011 نفر انتخاب شده و شیوه تجزیه و تحلیل پژوهش براساس همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و رگرسیون ساده بعمل آمده است. نتیجه: نتایج بدست آمده از یافته های پژوهشی رابطه ی میان هوش اجتماعی ومهارت های کار آفرینی راتایید کرد ه است. این نتیجه در مورد هر یک فرضیه های دیگر که بین مولفه های هوش اجتماعی مثل ، پردازش اطلاعات اجتماعی ، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی با مهارت های کار آفرینی نیز بدست آمد . بنا بر نتایج حاصله افرادی که دارای توانمندی برقراری ارتباط اجتماعی و قدرت برقراری ارتباط در شبکه های روابط اجتماعی بودند، توانستند ازمهارت کار آفرینی بیشتری بهره مند شوند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله Hardware Implementation of the Bit Interleaver for the IEEE 802.22 Standard

 مقاله Hardware Implementation of the Bit Interleaver for the IEEE 802.22 Standard

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Hardware Implementation of the Bit Interleaver for the IEEE 802.22 Standard دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Hardware Implementation of the Bit Interleaver for the IEEE 802.22 Standard کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Hardware Implementation of the Bit Interleaver for the IEEE 802.22 Standard،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Hardware Implementation of the Bit Interleaver for the IEEE 802.22 Standard :

– University of Tehran, Tehran, IR Iran
Ali Azarpeyvand –
Seid Mehdi Fakhraie –

چکیده:

In this paper, hardware implementation of the IEEE 802.22 Interleaver is presented. The key challenge in implementing the interleaver is its address generator unit asother units implementation is straightforward. Two fullycombinational and combinational-sequential architectures of the address generator are designed using and synthesizedVHDL and compared in terms of area, timing, and power. Simulation results show that the second approach results in70% improvement in area compared to the first approach even though operates two times slower. In addition, power consumption of the combinational-sequential method is more acceptable for wireless applications. Moreover, both methods meet the standard requirements

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی: مقاله Hardware Implementation of the Bit Interleaver for the IEEE 802.22 Standard
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله Hardware Implementation of the Bit Interleaver for the IEEE 802.22 Standard را در ادامه مطلب ببینید
مقاله Hardware Implementation of the Bit Interleaver for the IEEE 802.22 Standard

دانلود این فایل

انواع جهان بینی‌ها

انواع جهان بینی‌ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

انواع جهان بینی‌ها دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انواع جهان بینی‌ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي انواع جهان بینی‌ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن انواع جهان بینی‌ها :

انواع جهان بینی‌ها

تعریف جهان بینی

نوع تفکر و برداشتی که یک مکتب و دینی نسبت به جهان و هستی عرضه داشته و در واقع تکیه گاه فکری همان مکتب حساب می‌گردد جهان بینی نامیده می‌شود.

عناصر جهان بینی

جهان بینی در واقع قسمتی از هستی شناسی می‌باشد و عناصر آن عبارتند از:

الف : توجیه جهان هستی ب: توجیه انسان ج : رابطه انسان با هستی

شهید مطهری علیه الرحمه می‌نویسد: جهان بینی به معنی جهان شناسی است نه جهان احساسی و به مسأله معروف شناخت مربوط می‌شود، شناخت از مختصات انسان است بر خلاف احساس که از مشترکات انسان و سایر جانداران است، لذا جهان شناسی نیز از مختصات انسان است و به نیروی تفکر و تعقل وابستگی دارد. سپس در تعریف جهان بینی می‌گوید:

نوع برداشت و طرز تفکری که حذف یک مکتب درباره جهان و هستی عرضه می دارد زیر ساز و تکیه گاه فکری آن مکتب به شمار می‌رود، این زیر ساز و تکیه گاه اصطلاحاً جهان بینی نامیده می‌شود. همه دین ها و آیین ها و همه مکتبها و فلسفه های اجتماعی متکی به نوعی جهان بینی بوده است.

انواع جهان بینی

بر اساس تعریف جهان بینیما دارای انواع جهان بینی هستیم که بنا به تفاوت نگاهها بر عالم هستی بوجود آمده، که یه ترتیب زیر است.

جهان بینی تجربی

در شناخت جهان هستی بر اساس تجربی، جهان بینی ما بر دو عامل فرضیه و آزمون وابسته است، یعنی در علوم تجربی، برای اثبات و کشف علت یک پدیده ابتدا فرضیه‌ای را ارائه می‌دهند، و پس آن فرضیه را از طریق آزمایش، بررسی می‌کنند و با این روش، به کشف علتها و معلولها پی می‌برند.

مزایای جهان بینی تجربی

البته این یکی از مزایای این نوع جهان بینی است چون که بر اساس آزمون، کشفیات و شناختهایش دقیق و مشخص است و می‌تواند با این روش در مورد یک موجود جزئی اطلاعات خیلی زیادی به انسان بدهد و دومین مزیتش این است که چون این نوع جهان شناسی، قوانین خاص هر علوم را به انسان می‌شناساند، راه تصرف و تسلط آن را نیز بر بشر می‌شناساند.

نوع فایل: word

سایز:9.79 KB

تعداد صفحه:5

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل انواع جهان بینی‌ها با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل انواع جهان بینی‌ها دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

مقاله عاطفه تحصیلی و ارتباط آن با دانش تکنولوژی آموزشی

 مقاله عاطفه تحصیلی و ارتباط آن با دانش تکنولوژی آموزشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عاطفه تحصیلی و ارتباط آن با دانش تکنولوژی آموزشی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عاطفه تحصیلی و ارتباط آن با دانش تکنولوژی آموزشی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عاطفه تحصیلی و ارتباط آن با دانش تکنولوژی آموزشی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عاطفه تحصیلی و ارتباط آن با دانش تکنولوژی آموزشی :

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

لیلا پاک نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
فرامرز ملکیان – استادیار تکنولوژی آموزشی

چکیده:

در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات و اطلاع رسانی لقب گرفته، سرعت، رشد و توسعه ی علم و تکنولوژی روزافزون شده است. آموزش وپرورش این عصر، نمی تواند نسبت به این تحولات، بی تفاوت بماند و رویکرد و جهت گیری مناسبی را نداشته باشد. چرا که می خواهد آموزش و یادگیری در زندگی انسان ها و به ویژه کودکان و نوجوانان ارزش معناداری را داشته باشد و فراتر از یاددهی و یادگیری به بازسازی عاطفه ی تحصیلی و توانمندی های فراگیران و نوسازی عواطف مثبت در آنان بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود. از این جهت برای تحقق هدفهای تعلیم و تربیت در دوران جدید، همه ی صاحب نظران تعلیم و تربیت بر این باورند که هر چه سریع تر باید در نگرش ها و روش های کنونی آموزش و پرورش دگرگونی های اساسی به وجود آید. لذا در این تحقیق مسأله ی اساسی این است که چگونه و با چه راهبردهایی می توان عواطف تحصیلی مثبت و مفید را از طریق تکنولوژی آموزشی در دانش آموزان درونی ساخت به طوری که به عنوان جزیی از رفتار شخصی آنان درآید و با داشتن عواطف تحصیلی نهادینه شده بتوانند در مسیر موفقیت تحصیلی گام بردارند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

مقاله تأثیرات مدیریت منابع انسانی بر پیاده سازی نوآوری فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط واحد تحقیق و توسعه استان یزد

 مقاله تأثیرات مدیریت منابع انسانی بر پیاده سازی نوآوری فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط واحد تحقیق و توسعه استان یزد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تأثیرات مدیریت منابع انسانی بر پیاده سازی نوآوری فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط واحد تحقیق و توسعه استان یزد دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیرات مدیریت منابع انسانی بر پیاده سازی نوآوری فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط واحد تحقیق و توسعه استان یزد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثیرات مدیریت منابع انسانی بر پیاده سازی نوآوری فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط واحد تحقیق و توسعه استان یزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثیرات مدیریت منابع انسانی بر پیاده سازی نوآوری فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط واحد تحقیق و توسعه استان یزد :

فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت فناوری شرکت‌ها که از مباحث ضروری در دنیای امروزی می‌باشد انجام گرفته‌است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری را 60 تعدادشرکت‌ کوچک و متوسط (واحد تحقیق و توسعه) استان یزد تشکیل می‌دهد نتایج این مطالعه نشان می‌دهد با وجود بودجه کافی بخش تحقیق و توسعه و کاربردهای وسیع مدیریت منابع انسانی همچون حمایت کارکنان از طریق توانمند سازی ، رضایت شغلی و پاداش مناسب در کارکنان این بخش پویایی شغلی مشاهده نمی شود .

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل